Tuyên bố Quyền riêng tư

1. Tuyên bố về quyền riêng tư của Cupid Media

(Cập nhật lần cuối ngày 1 tháng 6, 2020)

1.1 Điều khoản Sơ bộ

(a) Điều khoản chung

Muslima.com ( Trang web) được sở hữu và điều hành bởi Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564, một công ty đã đăng ký tại Úc ( Cupid Media).

Cupid Media cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi hiểu rằng người truy cập và người dùng của Trang web quan tâm đến quyền riêng tư của họ cũng như tính bảo mật và sự an toàn đối với bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà họ đã cung cấp.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân theo Chính sách Quyền Riêng tư này, và các luật hiện hành tại các khu vực pháp lý nơi chúng tôi đang thu thập Dữ liệu Cá nhân. Nếu có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa Tuyên bố về quyền riêng tư này và luật có thể được áp dụng, luật có liên quan sẽ chiếm ưu thế trong phạm vi có sự không nhất quán xảy ra.

(b) Liên hệ

Thông tin liên hệ của chúng tôi là:

Mẫu hỗ trợ trực tuyến: Nhấp vào đây (sử dụng tùy chọn này để được hỗ trợ nhanh nhất)

Email: team@Muslima.com

Điện thoại: +61 7 5571 1181

Số fax: +61 7 3103 4000

Hộp thư: Muslima.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Giám đốc: Andrew Bolton

Email về vấn đề bảo mật: privacy@cupidmedia.com

Nếu bạn ở Liên minh Châu Âu, VeraSafe đã được chỉ định làm đại diện của Cupid Media tại Liên minh Châu Âu đối với các vấn đề bảo vệ dữ liệu. Ngoài cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ của chúng tôi ở trên, bạn có thể liên hệ VeraSafe đối với các vấn đề liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Để thực hiện yêu cầu này, xin vui lòng liên hệ với VeraSafe bằng mẫu liên hệ này: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ VeraSafe tại các địa chỉ sau:

Tên: Matthew Joseph
Địa chỉ: Zahradníčkova, 1220 / 20A, Prague 15000, Cộng hòa Séc; hoặc

Tên: VeraSafe Ireland Ltd
Địa chỉ: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland.

Nếu bạn ở Vương quốc Anh, VeraSafe đã được chỉ định làm đại diện của Cupid Media tại Vương quốc Anh đối với các vấn đề bảo vệ dữ liệu, theo Điều 27 của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh. Ngoài cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ của chúng tôi ở trên, bạn có thể liên hệ VeraSafe đối với các vấn đề liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Để thực hiện yêu cầu này, xin vui lòng liên hệ với VeraSafe bằng mẫu liên hệ sau: https://verasafe.com/public-resources/contact-data-protection-representative hay qua số điện thoại +44 (20) 4532 2003.

Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ VeraSafe tại địa chỉ sau:

VeraSafe United Kingdom Ltd.
37 Albert Embankment
London SE1 7TL
United Kingdom

(c) Sự cho phép của bạn

Tuyên bố về Quyền riêng tư này nêu ra các chính sách của Cupid Media liên quan đến việc thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn trong khi bạn sử dụng Trang web và các Trang web Liên quan của Cupid Media. Các từ được viết hoa, chẳng hạn như "Dữ liệu Cá nhân" và "Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt", được định nghĩa trong điều 1.8 của Tuyên bố về quyền riêng tư này.

Với việc truy cập và sử dụng Trang web, bạn cho phép thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các điều khoản của Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Với việc đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập với tư cách là thành viên trên Trang web hoặc các Trang web Liên quan, Bạn cho phép thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân và Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt của Bạn.

Bạn có thể rút lại sự cho phép của bạn đối với việc Chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn bất cứ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng Trang web hay Trang web có liên quan. Nếu bạn là thành viên đã tạo tài khoản, bạn có thể rút lại sự cho phép của bạn đối với việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân và Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt của bạn bằng cách ngừng sử dụng tài khoản của bạn và yêu cầu tạm ngưng hay huỷ tài khoản của bạn. Có thể thực hiện yêu cầu tạm ngưng hay huỷ ngay trên tài khoản của bạn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ có trong điều 1.1(b) của Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Xin lưu ý rằng để xóa bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập từ bạn, yêu cầu phải được thực hiện bằng quy trình được nêu trong điều 1.6(f) của Tuyên bố quyền riêng tư này.

1.2 Ẩn danh

Do tính chất của các dịch vụ do Cupid Media cung cấp, chúng tôi không thể giao dịch với bạn mà không biết họ tên đầy đủ của bạn. Khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi, bạn cần phải cung cấp thông tin định danh bản thân và sử dụng thông tin trung thực và chính xác .

1.3 Thu thập dữ liệu

(a) Tất cả người dùng

Bất cứ khi nào bạn (bao gồm cả người dùng không phải là thành viên) truy cập Trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin cho mục đích thống kê về việc sử dụng Trang web của bạn, chẳng hạn như:

(i) loại trình duyệt được sử dụng;
(ii) URL chuyển đến;
(Iii) địa chỉ IP;
(iv) số lượng và loại trang web được xem;
(v) ngày và thời gian truy cập; và
(vi) URL thoát.

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn này không phải là Dữ liệu Cá nhân và, trong mọi trường hợp, đều được ẩn danh. Chúng tôi không liên kết thông tin ẩn danh với bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào khác trừ khi bạn đã đăng ký làm thành viên hoặc đăng nhập với tư cách là thành viên tại thời điểm sử dụng. Theo đó, nếu bạn chưa định danh chính mình trên Trang web, như bằng cách đăng ký làm thành viên hoặc đăng nhập với tư cách thành viên, chúng tôi sẽ không liên kết thông tin lưu lại về việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi với cá nhân bạn.

(b) Thành viên

Khi bạn đăng ký làm thành viên, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về bạn để cung cấp cho bạn đầy đủ quyền lợi của thành viên. Chúng tôi thu thập thông tin không định danh cũng như Dữ liệu Cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn đăng ký lần đầu và đôi khi sau đó nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung.

Dữ liệu cá nhân có thể được Cupid Media thu thập bao gồm:

(i) họ tên đầy đủ của bạn;
(ii) địa chỉ email của bạn;
(Iii) địa chỉ cư trú của bạn;
(iv) số điện thoại của bạn;
(v) một bức ảnh của bạn;
(vi) tuổi của bạn;
(vii) nghề nghiệp của bạn;
(viii) mô tả về ngoại hình của bạn;
(ix) thông tin thanh toán và thẻ tín dụng của bạn (nếu bạn cung cấp).

Để tuân thủ pháp luật và cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập một số Dữ liệu Cá nhân loại Đặc biệt bao gồm:

(i) nguồn gốc chủng tộc hay dân tộc của bạn;
(ii) quan điểm chính trị của bạn;
(Iii) > tín ngưỡng tôn giáo hoặc các liên kết với các tín ngưỡng của bạn;
(iv) niềm tin triết học của bạn hoặc tư cách thành viên hiệp hội;
(v) sức khỏe của bạn;
(vi) sở thích, thói quen hoặc xu hướng tình dục của bạn; và
(vii) Lý lịch tư pháp của bạn (nếu bạn là cư dân Mỹ).

Với việc truy cập và sử dụng Trang web, Bạn rõ ràng cho phép thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt của bạn theo các điều khoản của Tuyên bố Quyền riêng tư này.

(c) Cookie và các công nghệ theo dõi khác

Nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác, như các pixel tag, web beacon, ID thiết bị hay ID quảng cáo.

Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của bạn, tuy nhiên vui lòng lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng đầy đủ chức năng của Trang web này được.

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ truyền dữ liệu lưu lượng truy cập trang web đến các máy chủ Google ở Hoa Kỳ. Google Analytics không định danh người dùng cá nhân hoặc liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Chúng tôi sử dụng các báo cáo do Google Analytics cung cấp để giúp chúng tôi hiểu lưu lượng truy cập trang web và việc sử dụng trang web.

Bạn có thể tùy chỉnh hoặc bỏ Google Analytics cho Quảng cáo hiển thị bằng Cài đặt quảng cáo cho tài khoản Google của bạn.

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ theo dõi khác để hỗ trợ Google Analytics cho:

(i) Tích hợp nền tảng quảng cáo Google;
(ii) Báo cáo nhân khẩu học và sở thích;
(Iii) Quảng cáo hiển thị bao gồm Remarketing và Báo cáo Google Display Network Impression để quảng cáo trực tuyến các dịch vụ của chúng tôi;
(iv) tối ưu hóa và cá nhân hóa các dịch vụ quảng cáo dựa trên các lần bạn đã truy cập vào trang web của chúng tôi trước đây; và
(v) báo cáo việc sử dụng các dịch vụ quảng cáo và tương tác với số lần hiển thị quảng cáo và việc chúng có liên quan thế nào đến lượt truy cập vào trang web của chúng tôi.

Cookie và các công nghệ theo dõi khác cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ phân tích bởi các bên thứ ba khác.

(d) Tương tác của bên thứ ba

Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ, các công ty quảng cáo, các nền tảng quản lý dữ liệu và các mạng quảng cáo được ủy quyền cung cấp quảng cáo trên trang web của chúng tôi.

Các công ty này có thể sử dụng các công nghệ theo dõi (như cookie, pixel tag, web beacon, ID thiết bị hay ID quảng cáo) để thu thập thông tin về người dùng xem hoặc tương tác với quảng cáo của họ. Mọi thông tin được các bên thứ ba này thu thập qua cookie là hoàn toàn ẩn danh và không thể định danh được. Ví dụ về các bên thứ ba như vậy bao gồm: 360, Adobe, Akamai, Appnexus, Baidu, Bing, Cake, chargeback.com, Criteo, District M, Ecom Services, Facebook, Firebase, Google Ads, Google Ads Manager, Google Analytics, HotJar, Index Exchange, Naver, Olark, Oracle, Publift, Pubmatic, Pusher, RayGun, Rubicon Project, SDL, Sentient, Taboola, TikTok, Twitter, Urban Airship, Visa Inc, Yahoo, Yandex, Zendesk, Zero Bounce.

Bạn có thể từ chối việc thu thập dữ liệu của bên thứ ba bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của bạn hoặc bằng cách tắt hồ sơ của bạn.

Ngoài ra, có một số nơi trên Trang web của chúng tôi mà bạn có thể truy cập các trang web của bên thứ ba không hoạt động theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này và chúng tôi không kiểm soát chúng. Các trang web bên thứ ba này có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo tuyên bố quyền riêng tư của tất cả các trang web bên thứ ba mà bạn truy cập.

(e) Phương tiện truyền thông xã hội

Giao diện Cupid Media với các trang truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Weibo và các trang khác. Nếu bạn chọn "thích" hoặc "chia sẻ" thông tin từ Trang web của chúng tôi thông qua các dịch vụ này, bạn nên xem lại chính sách bảo mật của dịch vụ liên quan. Nếu bạn là thành viên của một trang web truyền thông xã hội, các giao diện có thể cho phép trang truyền thông xã hội kết nối các lượt truy cập của bạn vào Trang web này với Dữ liệu cá nhân khác.

1.4 Mục đích của việc thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân

(a) Chỉ thu thập từ bạn

Khi hợp lý hoặc có thể làm điều này, chúng tôi sẽ chỉ thu thập Dữ liệu cá nhân về bạn một cách trực tiếp từ bạn.

(b) Mục đích của việc thu thập Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân cần thiết một cách hợp lý cho việc:

(i) cho phép chúng tôi xử lý đơn đăng ký làm thành viên của bạn và cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn (bao gồm tạo hồ sơ có thể xem công khai của bạn, cho phép các thành viên tìm kiếm thành viên phù hợp và cung cấp cách liên lạc giữa các thành viên);
(ii) mục đích nghiên cứu và thống kê nội bộ của chúng tôi (bao gồm phân tích giá trị khách hàng và phân khúc thị trường);
(Iii) cho phép chúng tôi chuyển đến bạn thông tin hoặc tài liệu khác mà chúng tôi tin rằng có thể bạn quan tâm;
(iv) cho phép bộ xử lý thanh toán xử lý các khoản thanh toán mà bạn thực hiện cho chúng tôi; và
(v) bất kỳ mục đích nào khác được chỉ ra trong Điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi có trên Trang web của chúng tôi

("Mục đích chính").

Chúng tôi không bán Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cung cấp Dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào (trừ khi mục đích kinh doanh đó đã được đề cập cụ thể trong Tuyên bố quyền riêng tư này).

(c) Sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân

Việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho Mục đích Chính sẽ bao gồm việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân trong các quy trình ra quyết định tự động.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân về bạn cho mục đích khác ngoài Mục đích chính (là "Mục đích phụ") khi những điều sau được áp dụng:

(i) Mục đích phụ có liên quan đến Mục đích chính và, nếu Dữ liệu cá nhân là Dữ liệu cá nhân loại đặc biệt, Mục đích phụ có liên quan trực tiếp đến Mục đích chính; và
(ii) bạn sẽ mong muốn chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho Mục đích phụ một cách hợp lý; hoặc
(Iii) bạn đã đồng ý sử dụng hoặc tiết lộ cho Mục đích phụ; hoặc
(iv) việc sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân là bắt buộc hoặc được cho phép theo luật, quy định hoặc lệnh của tòa án.

Để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đến bạn, chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu địa chỉ email của bạn (và không có Dữ liệu Cá nhân nào khác) cho các bên thứ ba, như Facebook, để nhắm mục tiêu quảng cáo của chúng tôi đến bạn tốt hơn bằng cách sử dụng các sản phẩm như Đối tượng tùy chỉnh của Facebook.

Việc so sánh dữ liệu địa chỉ email được hash của bạn sẽ chỉ nhằm mục đích quảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đến bạn và sẽ không được bên thứ ba đó sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Việc so sánh dữ liệu địa chỉ email được hash của bạn sẽ không được sử dụng để định danh bạn hay địa chỉ email của bạn và chúng tôi không cung cấp thông tin nào khác về bạn cho bên thứ ba đó.

Bạn có thể rút lại sự cho phép của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các Mục đích Chính và Phụ bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi, sử dụng thông tin liên hệ trong điều 1.1(b) của Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng hoặc hạn chế khả năng sử dụng các dịch vụ của Trang web và Cupid Media của bạn.

(d) Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ áp dụng quy trình thực tiễn tốt nhất và thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ tránh:

(i) sử dụng sai mục đích, can thiệp và làm mất; và
(ii) truy cập trái phép, sửa đổi, hoặc tiết lộ.

Trong trường hợp hiếm có thể xảy ra, nếu có sự vi phạm dữ liệu nghiêm trọng có khả năng dẫn đến rủi ro đối với các quyền và tự do của bạn, chúng tôi sẽ không chậm trễ thông báo cho cơ quan giám sát thích hợp trong khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn của bạn. Khi có nguy cơ cao rằng việc vi phạm dữ liệu nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến quyền và tự do của bạn, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về vi phạm đó.

(e) Tiết lộ ở nước ngoài

Mọi thông tin hồ sơ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi đều có thể được xem công khai trên hồ sơ của bạn, bất kể người xem ở đâu. Bằng cách tạo một hồ sơ, bạn thừa nhận rằng người nhận thông tin ở nước ngoài sẽ có thể xem hồ sơ của bạn.

Để cung cấp hỗ trợ cho khách hàng, thực hiện các chức năng của văn phòng hỗ trợ, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống gian lận hoặc cung cấp các dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể cần cho phép nhân viên hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi (những người có thể ở hoặc có nguồn lực ở quốc gia khác ngoài quốc gia bạn cư trú) truy cập thông tin hồ sơ, thông tin thanh toán hoặc Dữ liệu Cá nhân khác mà bạn đã cung cấp.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật nhằm bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, khi chuyển dữ liệu, vẫn có rủi ro trong việc vi phạm dữ liệu. Có thể có trường hợp Dữ liệu Cá nhân của bạn được chuyển đến các tổ chức quốc tế và quốc gia bên thứ ba vốn không phải là đối tượng của quyết định tương xứng của Ban Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung, hay quyết định của cơ quan giám sát tương đương trong phạm vi quyền hạn của bạn. Việc chuyển dữ liệu như vậy là cần thiết để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình được quy định trong Điều khoản Sử dụng Trang web của Cupid Media và để chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Với việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân và Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt của bạn, bạn rõ ràng cho phép chuyển và xử lý quốc tế các dữ liệu đó theo Tuyên bố này, với hiểu biết và được thông báo đầy đủ về các rủi ro liên quan đến việc chuyển và xử lý đó.

Bạn có thể rút lại sự cho phép của bạn bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ trong điều 1.1(b) của Tuyên bố này. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng hoặc hạn chế khả năng sử dụng các dịch vụ của Trang web và Cupid Media của bạn.

Trong tất cả các trường hợp khác, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho Tổ chức Quốc tế hoặc người nhận thuộc Quốc gia Bên thứ Ba nếu việc tiết lộ thông tin được yêu cầu hoặc cho phép theo luật pháp, quy định hoặc lệnh của tòa án.

(f) Thông tin không yêu cầu

Nếu chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn mà chúng tôi chưa tìm kiếm hay yêu cầu, và nếu chúng tôi xác định rằng chúng tôi được phép thu thập thông tin đó, chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó phù hợp với các điều khoản của Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Trong tất cả các trường hợp khác, chúng tôi sẽ hủy hoặc hủy nhận dạng Dữ liệu Cá nhân có liên quan ngay khi có thể, nếu làm như vậy là hợp pháp và hợp lý.

(g) Thông tin không được bảo mật

Bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào do bạn cung cấp để đưa vào bất kỳ hồ sơ thành viên nào sẽ được coi là không bảo mật và không thuộc quyền sở hữu. Chúng tôi có thể sử dụng các tài liệu hoặc thông tin như vậy mà không bị hạn chế. Cụ thể, Cupid Media sẽ sử dụng tài liệu hoặc thông tin (bao gồm mọi thông tin hồ sơ, hình ảnh, video hoặc bản ghi âm trong hồ sơ) mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để sao chép hồ sơ của bạn vào bất kỳ trang web hẹn hò thích hợp nào do Cupid Media sở hữu và điều hành. Bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào do bạn cung cấp sẽ được cung cấp cho các thành viên hoặc người dùng khác của Trang web đọc.

(h) Liên lạc

Chúng tôi có quyền gửi thư điện tử cho bạn về những người phù hợp được đề xuất, thông báo về hoạt động như thông báo có người quan tâm hay thông báo có tin nhắn, khuyến mãi hay ưu đãi, những thay đổi hay bổ sung đối với các dịch vụ của chúng tôi hay bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của các doanh nghiệp liên kết với chúng tôi.

Nếu bạn là thành viên của Trang web của chúng tôi, bạn có thể quản lý các tùy chọn email của mình bằng cách sử dụng cài đặt trên trang "Thông báo" để tùy chỉnh loại email thông tin bạn muốn nhận.

1.5 Hủy dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin của bạn cho đến khi chúng tôi cần thông tin đó cho mục đích chính đáng của doanh nghiệp và như được pháp luật hiện hành cho phép. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa mọi Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có về bạn nếu:

(i) chúng tôi không còn cần Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích mà vì đó chúng được thu thập và chúng tôi cũng không có quyền giữ lại dữ liệu đó; và
(ii) chúng tôi không bị yêu cầu hoặc bắt buộc theo luật pháp, quy định hoặc lệnh của tòa án để giữ lại thông tin đó.

Nếu một số thông tin nhất định đã được cung cấp cho bên thứ ba theo Tuyên bố về quyền riêng tư này, việc lưu giữ thông tin đó sẽ phải tuân theo các chính sách của bên thứ ba có liên quan.

1.6 Truy cập, chỉnh sửa và tính khả chuyển

(a) Truy cập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập theo yêu cầu vào Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi lưu giữ liên quan đến bạn ngoại trừ trong phạm vi:

(i) việc cho phép truy cập sẽ là bất hợp pháp; hay
(ii) việc từ chối truy cập là bắt buộc hay được phép bởi hay theo luật, quy định hoặc lệnh của tòa án có liên quan.

Để yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin được cung cấp trong điều 1.1 (b) của Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một (1) tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn và cung cấp cho bạn Dữ liệu Cá nhân được yêu cầu, trừ khi chúng tôi xác định rằng có một số lý do hoặc nghĩa vụ buộc chúng tôi phải từ chối quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân.

(d) Tiết lộ cho bên thứ ba

Chúng tôi không bán Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trừ khi được đề cập cụ thể trong Tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi cũng không tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích kinh doanh khác. Tuy nhiên, bất kể điều này, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp xác nhận rằng Dữ liệu cá nhân của bạn chưa được bán cho bên thứ ba, hoặc yêu cầu thông tin về bất kỳ bên thứ ba nào mà thông tin đã được bán hoặc tiết lộ cho họ vì mục đích kinh doanh.

(c) Tính khả chuyển của dữ liệu

Trong chừng mực không ảnh hưởng xấu đến quyền và tự do của người khác và trong trường hợp bạn đã đưa ra yêu cầu cho chúng tôi:

(i) trong trường hơp chúng tôi đã sử dụng một phương tiện tự động để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao Dữ liệu Cá nhân đó ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy; và
(ii) sau khi nhận được yêu cầu của bạn, khi có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ truyền dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp đến một người giữ dữ liệu khác.

(d) Thông tin nhạy cảm thương mại

Trong trường hợp việc cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ tiết lộ thông tin nhạy cảm về mặt thương mại, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lý do đằng sau quyết định của chúng tôi.

(e) Sử dụng các trung gian

Trong trường hợp chúng tôi không thể trực tiếp cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn, nếu hợp lý, chúng tôi sẽ dùng các dịch vụ của một bên trung gian để thực hiện điều này.

(f) Sửa và xóa dữ liệu cá nhân

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và bạn cần cập nhật Dữ liệu Cá nhân của bạn khi cần thiết. Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn không thể chỉnh sửa bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào do chúng tôi đang lưu giữ, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được nêu trong điều 1.1(b).

Nếu sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi quyết định không sửa thông tin của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong vòng một tháng về lý do từ chối của chúng tôi và các cơ chế có sẵn để bạn phản đối việc từ chối của chúng tôi.

Nếu bạn muốn xóa Dữ liệu Cá nhân của mình, vui lòng gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi bằng thông tin liên hệ được nêu trong điều 1.1 (b). Các trường hợp duy nhất mà chúng tôi sẽ không thực hiện các bước hợp lý để xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn là các trường hợp chúng tôi cần lưu giữ dữ liệu đó theo các quy định khác của Tuyên bố về Quyền riêng tư này, GDPR hoặc vì bất kỳ lý do pháp lý nào khác. Tuy nhiên, việc chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng sẽ dẫn đến việc xóa tài khoản Cupid Media của bạn, và điều đó có nghĩa là bạn không thể truy cập vào dịch vụ của chúng tôi.

Nếu chúng tôi sửa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân về bạn mà trước đây chúng tôi đã tiết lộ cho bên thứ ba theo Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho bên thứ ba đó về việc sửa hoặc xóa và yêu cầu họ thực hiện tương tự.

(g) Từ chối sửa hoặc xóa

Nếu bất cứ lúc nào chúng tôi khước từ hay từ chối việc bạn truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc từ chối sửa hay xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do cho việc khước từ hay từ chối đó.

(h) Hạn chế xử lý

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi giới hạn hoặc hạn chế cách chúng tôi quản lý và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn: với sự đồng ý của bạn; cho việc thiết lập, thi hành hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý chống lại Chúng tôi; hoặc để bảo vệ quyền của một người khác.

(i) Chi phí

Quyền truy cập, xóa và chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm mọi thông tin liên lạc liên quan, thường sẽ được cung cấp miễn phí.

Trong trường hợp các yêu cầu của bạn rõ ràng không có cơ sở hoặc quá đáng về bản chất (đặc biệt là do sự lặp đi lặp lại), chúng tôi có thể quyết định thu của bạn một khoản phí hợp lý cho việc cung cấp thông tin hoặc liên lạc hoặc thực hiện hành động được yêu cầu. Trong trường hợp các yêu cầu của bạn rõ ràng không có cơ sở hoặc quá đáng về bản chất, chúng tôi cũng có thể từ chối yêu cầu của bạn.

(j) Quyền phản đối cụ thể

Nếu chúng tôi cần xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn vì lý do:

(i) thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích chung;
(ii)việc thực thi quyền chính thức đã được trao cho chúng tôi; hoặc
(Iii) trong trường hợp đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba khi làm như vậy;

Bạn sẽ có quyền phản đối việc sử dụng đó.

Nếu bạn phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trừ khi có căn cứ hợp pháp cho việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân đó, hoặc cho việc thiết lập, thi hành hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý.

Nếu chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này và quyết định sử dụng Dữ liệu Cá nhân đó cho mục đích quảng cáo trực tiếp (mà bạn đã cho phép), bạn có quyền phản đối việc sử dụng như vậy bất cứ lúc nào.

Khi nhận được phản đối, ngay khi có thể, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích quảng cáo trực tiếp.

1.7 Khiếu nại

(a) Khiếu nại

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo cách trái với Tuyên bố về Quyền riêng từ này hoặc vi phạm pháp luật hiện hành, thì bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉprivacy@cupidmedia.com.

Nếu bạn ở Liên minh Châu Âu và có khiếu nại hoặc yêu cầu về Dữ liệu Cá nhân của mình, bạn cũng có thể liên hệ với đại diện Châu Âu VeraSafe của chúng tôi bằng thông tin liên hệ có trong điều 1.1(b) của Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý liên quan trong khu vực pháp lý của mình. Nếu bạn không biết chắc ai là cơ quan quản lý có liên quan của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

(b) Phản hồi của chúng tôi

Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản về hành động mà chúng tôi đề xuất thực hiện liên quan đến khiếu nại của bạn và sẽ cung cấp cho bạn chi tiết về những hành động tiếp theo mà bạn có thể thực hiện nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi.

1.8 Các định nghĩa

"Quy định bảo vệ dữ liệu chung""GDPR" có nghĩa là Quy định (EU) 2016/679 của Hội đồng và Nghị viện Châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc chuyển tự do dữ liệu đó, và huỷ bỏ Chỉ thị 95/46/EC.

"Tổ chức quốc tế" có nghĩa là một tổ chức và các cơ quan trực thuộc được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế hoặc bất kỳ cơ quan nào khác được thành lập theo hoặc trên cơ sở thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều quốc gia.

"Dữ liệu cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân có thể định danh ("chủ thể của dữ liệu"); một thể nhân có thể định danh là một người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến thông tin định danh như tên, số chứng minh nhân dân, dữ liệu vị trí, thông tin nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về vật lý, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc bản sắc xã hội của thể nhân đó và bao gồm Dữ liệu Cá nhân Loại Đặc biệt.

"Xử lý" có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc các hoạt động nào được thực hiện đối với dữ liệu cá nhân hoặc các dữ liệu cá nhân, cho dù có bằng phương pháp tự động hay không, như việc thu thập, việc ghi lại, tổ chức, sắp xếp, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tư vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc làm cho có sẵn, liên kết hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc hủy bỏ.

"Dữ liệu cá nhân loại đặc biệt" có nghĩa là dữ liệu cá nhân tiết lộ thông tin chủng tộc hay sắc tộc, ý kiến chính trị, tín ngưỡng hoặc tôn giáo, thành viên hiệp hội, lý lịch tư pháp của bạn, dữ liệu di truyền và sinh trắc học nhằm mục đích xác định duy nhất một thể nhân, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc xu hướng tình dục của bạn.

"Trang web liên quan" có nghĩa là bất kỳ trang web nào khác được sở hữu, vận hành hoặc quản lý bởi Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564.