Kenyataan privasi

1. Penyataan Privasi Cupid Media

(Terakhir Dikemaskini 16 Ogos 2023)

1.1 Pendahuluan

(a) Umum

Muslima.com (Laman Web) dimiliki dan dikendalikan oleh Syarikat yang menjadi sebahagian daripada syarikat-syarikat Dating Group.

Kami komited untuk melindungi privasi pengguna. Kami memahami bahawa pelawat dan pengguna Laman Web bimbang tentang privasi mereka, dan kerahsiaan dan keselamatan mana-mana Data Peribadi yang diberikan.

Kami hanya akan mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi mengikut Penyataan Privasi ini dan undang-undang yang terpakai dalam bidang kuasa di mana kami mengumpul Data Peribadi. Sekiranya terdapat ketidakselarasan antara Penyataan Privasi ini dan undang-undang yang berkenaan, undang-undang yang berkaitan akan mengatasi sejauh mana sebarang ketidakselarasan.

(b) Hubungi

Butiran menghubungi kami ialah:

Borang sokongan dalam talian: Klik sini (gunakan pilihan ini untuk perkhidmatan terpantas)

Emel: team@Muslima.com

Telefon: +61 7 5571 1181

Nombor Faks: +61 7 3103 4000

Pos: Muslima.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Emel Isu Privasi: privacy@cupidmedia.com

Jika anda berpangkalan di Kesatuan Eropah, VeraSafe telah dilantik sebagai wakil Syarikat Kesatuan Eropah untuk perkara-perkara perlindungan data. Selain menghubungi kami menggunakan maklumat hubungan di atas, VeraSafe boleh dihubungi berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan pemprosesan data peribadi anda. Untuk membuat pertanyaan, sila hubungi VeraSafe menggunakan borang hubungan ini: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Sebagai alternatif, VeraSafe boleh dihubungi di alamat berikut:

Nama: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Alamat: Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic; atau

Nama: VeraSafe Ireland Ltd
Alamat: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland.

Jika Anda berpusat di United Kingdom, VeraSafe telah dipilih sebagai wakil Syarikat di United Kingdom untuk masalah perlindungan data, sesuai dengan Artikel 27 Peraturan Perlindungan Data Umum United Kingdom. Selain menghubungi kami menggunakan maklumat hubungan kami di atas, VeraSafe dapat dihubungi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemprosesan data peribadi anda. Untuk membuat pertanyaan seperti itu, sila hubungi VeraSafe menggunakan borang hubungan ini: https://verasafe.com/public-resources/contact-data-protection-representative atau melalui telefon di +44 (20) 4532 2003.

Sebagai alternatif, VeraSafe boleh dihubungi di alamat berikut:

VeraSafe United Kingdom Ltd.
37 Albert Embankment
London SE1 7TL
United Kingdom

1.2 Asas untuk Pengumpulan

Dasar Privasi ini menetapkan polisi kami yang berkaitan dengan pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda semasa anda menggunakan Laman Web dan Laman Web Berkaitan Cupid Media, atau mana-mana laman web gabungan Dating Group. Kata-kata yang menggunakan huruf besar, seperti "Data Peribadi" dan "Data Peribadi Kategori Khas", ditentukan dalam klausa 1.9 dasar ini.

Di mana mengumpul Data Peribadi anda, kami akan berbuat demikian atas dasar berikut:

(a) Perkhidmatan kontrak

Jika anda telah mencipta akaun melalui Laman Web kami, atau salah satu Laman Web Berkaitan Cupid Media atau laman web yang dikendalikan oleh Dating Group, dan meminta kami menyediakan perkhidmatan kepada anda, kami perlu mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda untuk:

(i) menandatangani perjanjian kami dengan anda; dan


(ii) menyampaikan kepada anda perkhidmatan kami yang tersedia melalui Laman Web kami.

(b) Tujuan Perniagaan yang Sah

Apabila kami tidak mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan menandatangani kontrak dengan anda, atau untuk menyampaikan perkhidmatan kami kepada anda, kami masih boleh mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda di mana kami perlu:

(i) anda tidak akan dipengaruhi oleh koleksi dan penggunaan kami;
(ii) pengumpulan dan penggunaan tersebut sesuai dengan apa yang anda jangkakan secara wajar dalam konteks penggunaan Data Peribadi anda oleh kami; dan
(iii) adalah perlu untuk memenuhi kepentingan sah kami.

Ini mungkin termasuk, misalnya, penggunaan Data Peribadi anda untuk memperbaiki Laman web kami atau rangkaian perkhidmatan yang kami tawarkan kepada anda.

(c) Pematuhan undang-undang

Terdapat situasi tertentu di mana kami mungkin dikehendaki memproses Data Peribadi anda untuk mematuhi undang-undang, contohnya jika kami tertakluk kepada perintah Mahkamah atau pihak berkuasa kawal selia yang memerlukan pemprosesan sedemikian.

(d) Persetujuan anda

Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web tersebut anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda mengikut terma-terma Penyataan Privasi ini. Dengan mendaftarkan akaun atau log masuk sebagai ahli di Laman Web tersebut atau Laman Web Berkaitan, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda dan Data Peribadi Kategori Khas.

Anda boleh menarik balik kebenaran anda untuk pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda pada bila-bila masa dengan berhenti menggunakan Laman Web yang relevan atau Laman Web Berkaitan. Sekiranya anda adalah ahli yang telah membuat akaun, anda boleh menarik balik kebenaran anda untuk pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi dan Data Peribadi Kategori Khas Anda dengan berhenti menggunakan akaun anda dan membuat permintaan untuk akaun anda digantung atau dihapuskan. Permintaan penggantungan atau penghapusan boleh dibuat melalui akaun anda, atau dengan menghubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang terkandung dalam klausa 1.1(b) Penyataan Privasi ini.

Sila ambil perhatian bahawa untuk memadamkan sebarang Data Peribadi atau Data Peribadi Kategori Khas yang telah kami kumpulkan dari anda, permintaan mesti dibuat menggunakan proses yang dinyatakan dalam klausa 1.7(f) Penyataan Privasi ini.

1.3 Kerahsiaan

Disebabkan sifat perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat adalah tidak praktikal untuk kami berurusan dengan anda tanpa mengetahui nama penuh anda. Apabila anda mendaftar untuk perkhidmatan kami, anda perlu mengenal pasti diri anda dan menggunakan maklumat yang benar dan tepat.

1.4 Pengumpulan data

(a) Semua pengguna

Apabila anda (termasuk pengguna bukan ahli) melawat Laman Web kami, pelayan kami secara automatik merekodkan maklumat untuk tujuan statistik mengenai penggunaan anda untuk Laman Web tersebut seperti:

(i) jenis laman pelayar yang digunakan;
(ii) URL dirujuk;
(iii) alamat IP;
(iv) bilangan dan jenis halaman yang dilihat;
(v) tarikh dan masa lawatan; dan
(vi) URL keluar.

Maklumat yang kami kumpulkan tentang anda bukan Data Peribadi dan, dalam apa jua keadaan, kekal rahsia. Kami tidak menghubungkan maklumat rahsia anda kepada mana-mana Data Peribadi lain melainkan anda telah berdaftar sebagai ahli atau dilog masuk sebagai ahli pada masa penggunaan. Oleh itu, jika anda tidak mengenal pasti diri anda di Laman Web tersebut, seperti dengan mendaftar sebagai ahli atau log masuk sebagai ahli, kami tidak akan menghubungkan rekod penggunaan Laman Web kami kepada anda secara peribadi.

(b) Ahli-ahli

Setelah pendaftaran anda sebagai ahli kami kumpulkan maklumat mengenai anda untuk memberi anda manfaat penuh keahlian. Kami mengumpul maklumat yang tidak dikenal pasti serta Data Peribadi daripada anda secara langsung apabila anda mendaftar pada kali pertama, dan juga dari semasa ke semasa selepas itu jika anda memberi kami maklumat tambahan.

Data Peribadi yang mungkin dikumpul oleh Syarikat termasuk:

(i) nama penuh anda;
(ii) alamat e-mel anda;
(iii) alamat kediaman anda;
(iv) nombor telefon anda;
(v) foto anda;
(vi) umur anda;
(vii) pekerjaan anda;
(viii) penerangan penampilan anda;
(ix) maklumat kad kredit dan pengebilan anda (jika anda sediakan).

Untuk pematuhan undang-undang dan untuk membolehkan anda menggunakan perkhidmatan kami dengan betul, kami mungkin juga mengumpul Data Peribadi Kategori Khas termasuk:

(i) asal kaum atau etnik anda;
(ii) pendapat politik anda;
(iii) kepercayaan atau afiliasi agama anda;
(iv) kepercayaan falsafah atau keahlian kesatuan sekerja anda;
(v) kesihatan anda;
(vi) keutamaan, amalan atau orientasi seks anda; dan
(vii) rekod jenayah anda (jika anda adalah penduduk Amerika Syarikat).

Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web tersebut anda secara jelas bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi Kategori Khas anda menurut terma-terma Penyataan Privasi ini. Anda secara terang-terangan mengakui dan menyetujui pemindahan Data Peribadi Kategori Khas anda kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami, termasuk perkhidmatan temu janji gabungan yang dikendalikan dan dikendalikan oleh Dating Group

(c) Kuki dan teknologi penjejakan lain

Untuk meningkatkan pengalaman anda di Laman Web kami, kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain, seperti tag pixel, suar web, peranti ID, atau pengiklanan ID.Kami juga mungkin berkongsi data profil anda dengan syarikat gabungan Cupid Media untuk tujuan analisis dan pengoptimuman kempen iklan.

Anda boleh menolak penggunaan kuki dengan memilih tetapan yang sesuai pada pelayar anda, tetapi sila ambil perhatian bahawa jika anda melakukan ini anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi penuh laman web ini.

Laman web kami menggunakan Google Analytics, sebuah perkhidmatan yang memindahkan data trafik laman web ke pelayan Google di Amerika Syarikat. Google Analytics tidak mengenal pasti pengguna individu atau mengaitkan alamat IP anda dengan data lain yang dipegang oleh Google. Kami menggunakan laporan yang disediakan oleh Google Analytics untuk membantu kami memahami trafik laman web dan penggunaan laman web.

Anda boleh menyesuaikan atau menyisih dari Google Analytics untuk Pengiklanan Paparan menggunakan Tetapan Iklan untuk akaun Google Anda.

Laman Web kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain untuk menyokong Google Analytics bagi:

(i) integrase-integrasi Google Marketing Platform;
(ii) Pelaporan Demografik dan Minat;
(iii) Paparan Iklan termasuk Remarketing dan Google Display Network Impression Reporting untuk mengiklankan perkhidmatan kami dalam talian;
(iv) mengoptimumkan dan memperibadikan perkhidmatan iklan berdasarkan lawatan lalu anda ke Laman Web kami; dan
(v) melaporkan penggunaan perkhidmatan iklan dan interaksi dengan tanggapan iklan dan bagaimana ia berkaitan dengan kunjungan ke laman web kami.

Kuki dan teknologi penjejakan lain juga boleh digunakan untuk menyokong analisis oleh pihak ketiga yang lain.

(d) Interaksi pihak ketiga

Kami mungkin membenarkan pihak ketiga, termasuk pembekal perkhidmatan yang diberi kuasa, syarikat pengiklanan, platform pengurusan data, dan rangkaian iklan untuk menyampaikan iklan di Laman Web kami.

Syarikat-syarikat ini mungkin menggunakan teknologi penjejakan (seperti kuki, tag pixel, suar web, peranti ID, atau pengiklanan ID) untuk mengumpulkan maklumat mengenai pengguna yang melihat atau berinteraksi dengan iklan mereka. Sebarang maklumat yang dikumpulkan oleh pihak ketiga melalui kuki itu adalah tanpa nama dan tidak dapat dikenalpasti. Contoh-contoh pihak ketiga termasuk: Examples of such third parties include: 360, Adobe, Akamai, Appnexus, Baidu, Bing, Cake, Chargeback.com, Criteo, Dating Group, Ecom Services, Facebook, Firebase, Google Ads, Google Ads Manager, Google Analytics, HotJar, Index Exchange, Naver, Olark, Oracle, Publift, Pubmatic, Pusher, RayGun, Rubicon Project, SDL, Sentient, Taboola, TikTok, Twitter, Urban Airship, Visa Inc. Yahoo, Yandex, Zero Bounce.

Anda boleh menolak penggunaan pengumpulan data pihak ketiga dengan memilih tetapan yang sesuai pada pelayar anda atau dengan mematikan profil anda.

Terdapat beberapa tempat di Laman Web kami di mana anda boleh mengakses laman web pihak ketiga yang tidak beroperasi di bawah Penyataan Privasi ini dan kami tidak mengawalnya. Laman web pihak ketiga sedemikian boleh mengumpul Data Peribadi anda. Kami mengesyorkan anda merujuk polisi privasi semua laman web pihak ketiga yang anda lawati.

(e) Media sosial

Syarikat menggunakan perantaraan laman media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Weibo, Tiktok dan lain-lain. Jika anda memilih untuk "suka" atau "berkongsi" maklumat dari Laman Web kami melalui perkhidmatan ini, anda harus menyemak polisi privasi perkhidmatan yang relevan tersebut. Sekiranya anda adalah ahli laman media sosial, perantaraan ini boleh membenarkan laman media sosial menghubungkan lawatan anda ke Laman Web ini dengan Data Peribadi lain.

1.5 Tujuan mengumpul, memegang, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi

(a) Mengumpul dari anda sahaja

Di mana ia munasabah atau praktikal untuk berbuat demikian kami hanya akan mengumpul Data Peribadi tentang anda dari anda secara langsung.

(b) Tujuan mengumpul Data Peribadi

Kami hanya akan mengumpul Data Peribadi yang semunasabahnya diperlukan untuk:

(i) membolehkan kami memproses permohonan anda untuk keahlian dan membolehkan kami menyediakan perkhidmatan kepada anda (termasuk membuat profil umum anda yang dapat dilihat, membolehkan ahli mencari ahli yang sesuai dan menyediakan mekanisme untuk komunikasi antara ahli);
(ii) membolehkan anda dengan mudah memindahkan profil yang telah anda buat di Laman Web kami ke laman web atau perkhidmatan lain yang kami miliki, kendalikan atau bergabung, termasuk perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh ahli Dating Group;
(ii) tujuan penyelidikan dan statistik dalaman kami (termasuk segmentasi pasaran dan analisis nilai pelanggan);
(iii) membolehkan kami mengemukakan kepada anda maklumat atau bahan lain yang kami percaya mungkin menarik minat anda;
(iv) membolehkan pemproses pembayaran untuk memproses pembayaran yang anda buat kepada kami; dan
(v) sebarang tujuan lain yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan Laman Web kami yang boleh didapati di laman web kami

("Tujuan Utama" tersebut).

Kami tidak menjual Data Peribadi kepada mana-mana pihak ketiga atau menyediakan Data Peribadi kepada pihak ketiga untuk sebarang tujuan perniagaan (melainkan telah dirujuk secara khusus dalam Penyataan Privasi ini).

(c) Penggunaan dan pendedahan Data Peribadi

Penggunaan Data Peribadi untuk Tujuan Utama akan merangkumi penggunaan Data Peribadi dalam proses membuat keputusan automatik.

Kami hanya akan menggunakan atau mendedahkan Data Peribadi tentang anda untuk tujuan selain daripada Tujuan Utama (sebagai "Tujuan Sekunder") yang mana berikut terpakai:

(i) Tujuan Sekunder adalah berkaitan dengan Tujuan Utama dan, jika Data Peribadi adalah Data Peribadi Kategori Khas, Tujuan Sekunder adalah berkaitan langsung dengan Tujuan Utama; dan
(ii) anda dengan munasabahnya menjangka kami akan menggunakan atau mendedahkan Data Peribadi untuk Tujuan Sekunder; atau
(iii) anda telah bersetuju dengan penggunaan atau pendedahan untuk Tujuan Sekunder; atau
(iv) penggunaan atau pendedahan Data Peribadi dikehendaki atau dibenarkan di bawah undang-undang, peraturan atau perintah mahkamah.

Untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan kami kepada anda, kami juga mungkin menyediakan hash alamat emel anda (dan tidak ada Data Peribadi yang lain) kepada pihak ketiga, seperti Facebook dan syarikat-syarikat lain dalam Dating Group, untuk meningkatkan sasaran iklan kami kepada anda, dengan menggunakan produk seperti Facebook's Custom Audiences.

Perbandingan alamat emel yang telah hash anda hanya untuk tujuan mempromosikan barangan dan perkhidmatan kami kepada anda dan tidak akan digunakan oleh pihak ketiga untuk tujuan lain. Perbandingan hash alamat e-mel anda tidak akan digunakan untuk mengenal pasti anda atau alamat emel anda, dan tiada maklumat lanjut tentang anda akan disediakan oleh kami kepada pihak ketiga tersebut. Sekiranya pemindahan Data Peribadi anda antara kumpulan, anda akan diminta untuk memberikan persetujuan untuk itu.

Anda boleh menarik balik kebenaran anda untuk kami menggunakan Data Peribadi anda untuk Tujuan Utama dan Sekunder pada bila-bila masa dengan menghubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang terdapat dalam klausa 1.1(b) Penyataan Polisi ini. Walau bagaimanapun, ini mungkin menjejaskan atau mengehadkan keupayaan anda untuk menggunakan perkhidmatan Laman Web dan Cupid Media.

(d) Memegang Data Peribadi

Kami akan menggunakan proses amalan terbaik dan mengambil semua langkah yang munasabah untuk melindungi Data Peribadi yang kami terima dari:

(i) penyalahgunaan, gangguan, dan kerugian; dan
(ii) akses tanpa kebenaran, pengubahsuaian, atau pendedahan.

Sekiranya ada kemungkinan terdapat pelanggaran data yang serius yang mungkin menyebabkan risiko kepada hak dan kebebasan anda, kami akan tanpa kelewatan yang tidak wajar memaklumkan pihak berkuasa penyeliaan yang sesuai di bidang kuasa anda. Di mana terdapat risiko tinggi bahawa pelanggaran data yang serius akan memberi kesan kepada hak dan kebebasan anda, kami juga akan memaklumkan anda mengenai pelanggaran itu.

(e) Pendedahan luar negara

Sebarang maklumat profil yang anda berikan kepada kami akan dapat dilihat secara umum di profil anda, tanpa mengira lokasi penonton. Dengan membuat profil anda mengakui bahawa penerima luar negara dapat melihat profil anda.

Demi menyediakan sokongan pelanggan, melaksanakan fungsi belakang pejabat, melakukan tugas pencegahan penipuan, atau memberikan perkhidmatan kepada anda kami mungkin perlu membenarkan kakitangan atau pembekal kami (yang mungkin terletak atau sumbernya mungkin terletak selain negara kediaman anda) untuk mengakses maklumat profil anda, maklumat pengebilan atau Data Peribadi lain yang telah anda berikan.

Kami telah melaksanakan langkah-langkah keselamatan untuk melindungi keselamatan Data Peribadi anda. Walau bagaimanapun, seperti apa-apa pemindahan data, masih terdapat risiko pelanggaran data. Mungkin ada contoh di mana Data Peribadi anda dipindahkan ke negara pihak ketiga dan organisasi antarabangsa, yang belum menjadi subjek keputusan kecukupan oleh Suruhanjaya Peraturan Perlindungan Data Am. Pemindahan sedemikian adalah perlu bagi kami untuk melaksanakan tanggungjawab kami yang ditetapkan dalam Terma Penggunaan Laman Web Cupid Media dan bagi kami untuk menyampaikan perkhidmatan kami kepada anda.

Dengan memberikan Data Peribadi dan Data Peribadi Kategori Khas anda anda secara eksplisit bersetuju dengan pemindahan dan pemprosesan antarabangsa data sedemikian menurut Penyataan Privasi ini, termasuk dengan mengehadkan mana-mana ahli Dating Group, dengan pengetahuan dan pemahaman penuh tentang risiko yang berkaitan dengan pemindahan dan pemprosesan tersebut.

Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang terdapat dalam klausa 1.1(b) Penyataan Privasi ini. Walau bagaimanapun, ini mungkin menjejaskan atau mengehadkan keupayaan anda untuk menggunakan perkhidmatan Laman Web tersebut dan Cupid Media.

Dalam semua keadaan lain, kami hanya akan mendedahkan Data Peribadi kepada penerima Negara Pihak Ketiga atau Pertubuhan Antarabangsa jika pendedahan maklumat diperlukan atau dibenarkan oleh atau di bawah undang-undang, peraturan atau perintah mahkamah.

(f) Maklumat yang tidak diminta

Jika kami mengumpul Data Peribadi yang kami tidak cari atau minta mengenai anda, dan jika kami menentukan bahawa kami dibenarkan untuk mengumpul maklumat tersebut, kami akan menguruskan maklumat tersebut mengikut terma-terma Penyataan Privasi ini. Dalam semua keadaan lain, kami akan memusnahkan atau nyahkenal maklumat itu secepat yang praktikal, di mana ia sah dan munasabah untuk berbuat demikian.

(g) Maklumat tidak sulit

Apa-apa bahan atau maklumat yang diberikan oleh anda untuk dimasukkan ke dalam mana-mana profil ahli akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan proprietari. Kami boleh menggunakan bahan atau maklumat tersebut tanpa sekatan. Khususnya, Cupid Media akan menggunakan bahan atau maklumat sedemikian (termasuk sebarang maklumat profil, gambar, video atau rakaman audio) yang telah anda berikan kepada kami untuk menyalin profil anda ke mana-mana laman dating lain yang dimiliki dan dikendalikan oleh Cupid Media, atau mana-mana laman dating berkaitan yang sebahagian daripada Dating Group. Sebarang bahan atau maklumat yang diberikan oleh anda akan disediakan untuk ahli atau pengguna Laman Web lain untuk dibaca.

(h) Komunikasi

Kami merizabkan hak untuk menghantar mel elektronik kepada anda mengenai padanan profil yang disyorkan, makluman notifikasi aktiviti seperti makluman minat atau makluman mesej, promosi atau tawaran, perubahan atau penambahan kepada perkhidmatan kami, atau sebarang produk dan perkhidmatan perniagaan gabungan kami.

Jika anda adalah ahli Laman Web kami anda boleh mengurus pilihan emel anda dengan menggunakan tetapan pada halaman "Notifikasi" untuk menyesuaikan jenis komunikasi emel yang anda ingin terima.

1.6 Pemusnahan Data Peribadi

Kami akan menyimpan Data Peribadi anda hanya selagi kami memerlukannya untuk tujuan perniagaan yang sah dan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai. Kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memadam sebarang Data Peribadi yang kami pegang tentang anda, di mana:

(i) kami tidak lagi memerlukan Data Peribadi untuk tujuan yang mana ia dikumpulkan dan kami tidak sebaliknya berhak untuk menyimpan data tersebut; dan
(ii) kami tidak dikehendaki atau diwajibkan oleh undang-undang, peraturan atau perintah mahkamah untuk menyimpan maklumat tersebut.

Sekiranya maklumat tertentu telah diberikan kepada pihak ketiga mengikut Penyataan Privasi ini, pengekalan maklumat tersebut akan tertakluk kepada dasar pihak ketiga yang berkaitan.

1.7 Akses, pembetulan dan mudah alih

(a) Akses kepada Data Peribadi

Kami akan memberikan anda akses atas permintaan kepada Data Peribadi yang dipegang oleh kami berkaitan dengan anda kecuali sejauh mana:

(i) memberikan akses akan menyalahi undang-undang; atau
(ii) menafikan akses diperlukan atau dibenarkan oleh atau di bawah undang-undang, peraturan atau perintah mahkamah yang berkaitan.

Untuk meminta akses kepada Data Peribadi anda, sila hubungi kami menggunakan butiran yang diberikan dalam klausa 1.1(b) Penyataan Privasi ini.

Berikutan permintaan anda, kami akan menghubungi anda dalam satu (1) bulan dari tarikh penerimaan permintaan anda dan menyediakan anda dengan Data Peribadi yang diminta, melainkan kami telah menentukan bahawa ada sebab atau kewajipan yang memerlukan kami menahan akses kepada Data Peribadi tersebut.

(b) Pendedahan pihak ketiga

Kami tidak menjual Data Peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga. Melainkan secara khusus dirujuk dalam Penyataan Privasi ini, kami juga tidak mendedahkan Data Peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga untuk tujuan perniagaan yang lain. Walau bagaimanapun, meskipun demikian, anda pada bila-bila masa boleh meminta kami memberikan pengesahan bahawa Data Peribadi anda tidak dijual kepada pihak ketiga, atau meminta butiran mana-mana pihak ketiga yang maklumat telah dijual atau didedahkan untuk tujuan perniagaan.

Walau di atas, kami mungkin dalam keadaan tertentu menyediakan Data Peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami (untuk membolehkan kami menyampaikan perkhidmatan kami kepada anda), kepada entiti gabungan kami yang mengendalikan perkhidmatan temu janji yang kami kendalikan atau kepada anggota lain Dating Group (contohnya, di mana anda telah meminta kami memindahkan profil yang telah anda buat di salah satu laman web kami ke laman web alternatif atau perkhidmatan temu janji.

(c) Kemudahalihan data

Setakat ia tidak menjejaskan hak dan kebebasan orang lain dan di mana anda telah menyampaikan permintaan kepada kami:

(i) di mana kami menggunakan cara automatik untuk memproses Data Peribadi anda, kami akan menyediakan anda dengan sesalinan Data Peribadi tersebut dalam keadaan yang berstruktur, yang biasa digunakan dan format yang boleh dibaca mesin; dan
(ii) selepas menerima permintaan anda, di mana secara teknikal boleh dilaksanakan, kami akan menghantar data peribadi anda terus kepada pemegang data lain.

(d) Maklumat sensitif dagangan

Di mana memberi anda akses kepada Data Peribadi anda akan mendedahkan maklumat sensitif dagangan, kami tidak dapat memberikan anda akses kepada maklumat tersebut. Walau bagaimanapun, kami akan memberikan anda alasan di sebalik penentuan kami.

(e) Penggunaan perantara

Di mana kami tidak boleh memberikan anda akses secara langsung kepada Data Peribadi anda, kami boleh, jika wajar, melibatkan perkhidmatan perantara untuk melakukannya.

(f) Pembetulan dan pemadaman Data Peribadi

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa maklumat yang anda berikan kepada kami adalah tepat dan untuk mengemas kini Data Peribadi anda seperti yang diperlukan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa maklumat yang anda sediakan kepada kami adalah tepat dan untuk mengemas kini Data Peribadi anda seperti yang diperlukan. Jika atas sebarang alasan anda tidak dapat membetulkan sebarang Data Peribadi yang dipegang oleh kami, sila hubungi kami menggunakan butiran yang diberikan dalam klausa 1.1(b).

Jika selepas menerima permintaan anda kami memilih untuk tidak membetulkan maklumat anda, kami akan memaklumkan anda dalam masa satu bulan dari sebab penolakan kami dan mekanisme yang tersedia untuk anda untuk membantah penolakan kami.

Jika anda ingin memadamkan Data Peribadi anda, sila sampaikan permintaan anda kepada kami menggunakan maklumat hubungan yang disediakan dalam klausa 1.1(b). Satu-satunya keadaan di mana kami tidak akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memadam Data Peribadi anda adalah di mana kami perlu menyimpannya selaras dengan peruntukan lain Penyataan Privasi ini, GDPR, atau untuk sebarang sebab sah lain. Walau bagaimanapun, pemadaman Data Peribadi anda boleh menyebabkan penghapusan akaun Cupid Media anda dan bermaksud anda tidak dapat mengakses perkhidmatan kami.

Jika kami membetulkan atau memadamkan Data Peribadi tentang anda yang kami telah terdahulu dedahkan kepada pihak ketiga mengikut Penyataan Privasi kami, kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memaklumkan pihak ketiga tentang pembetulan atau pemadaman tersebut dan meminta mereka melakukan perkara yang sama.

(g) Keengganan untuk membetulkan atau memadam

Jika pada bila-bila masa kami menolak atau menafikan anda akses ke Data Peribadi anda, atau enggan untuk membetulkan atau memadamkan Data Peribadi anda, kami akan memberi anda alasan untuk penafian atau penolakan itu.

(h) Sekatan pemprosesan

Anda boleh meminta supaya kami mengehadkan atau menyekat cara kami berurusan dan memproses Data Peribadi anda, Di mana kami berpuas hati alasan untuk sekatan wujud, kami hanya akan memproses Data Peribadi Anda: dengan izin Anda; untuk penubuhan, penggunaan atau pertahanan tuntutan undang-undang terhadap Kami; atau untuk perlindungan hak-hak orang yang sah.

You may request that we limit or restrict the manner in which we deal with and process your Personal Data, dalam hal ini kami hanya akan memproses Data Peribadi anda: dengan izin anda; untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang terhadap kami; atau untuk melindungi hak orang lain.

(i) Kos-kos

Akses kepada, pemadaman dan pembetulan Data Peribadi anda, termasuk sebarang komunikasi yang berkaitan dengannya, secara amnya akan diberikan secara percuma.

Di mana permintaan anda nyatanya tidak berasas atau berlebihan (terutamanya disebabkan oleh pengulangan), kami mungkin mengenakan anda yuran yang munasabah untuk menyediakan maklumat atau komunikasi, atau mengambil tindakan yang diminta. Di mana permintaan anda nyata tidak berasas atau berlebihan, kami juga mungkin menolak permintaan anda.

(j) Hak bantahan spesifik

Jika perlu untuk memproses Data Peribadi anda tanpa izin anda untuk alasan:

(i) melakukan tugas demi kepentingan umum;
(ii) menjalankan kuasa rasmi yang telah diletakkan pada kami; atau
(iii) di mana ia berada dalam kepentingan sah kami atau kepentingan sah pihak ketiga untuk berbuat demikian;

anda akan mempunyai hak untuk membantah penggunaan tersebut.

Jika anda membantah penggunaan Data Peribadi oleh kami kami akan menahan diri daripada menggunakan Data Peribadi anda melainkan jika terdapat alasan mendorong yang sah untuk kami menggunakan Data Peribadi tersebut, atau untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang.

Sekiranya kami telah mengumpul Data Peribadi anda menurut Penyataan Privasi ini dan memilih untuk menggunakan Data Peribadi tersebut untuk tujuan pemasaran langsung (yang anda bersetuju), anda berhak untuk membantah pada bila-bila masa untuk penggunaan sedemikian.

Setelah menerima bantahan kami akan, secepat yang praktikal, berhenti menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung.

1.8 Aduan-aduan

(a) Membuat aduan

Jika anda percaya bahawa kami telah menggunakan atau mendedahkan Data Peribadi anda dengan cara yang bertentangan dengan Penyataan Privasi ini atau sebaliknya melanggar undang-undang yang boleh diguna pakai, maka anda harus emel kami di privacy@cupidmedia.com.

Jika anda berpangkalan di Kesatuan Eropah dan mempunyai aduan atau pertanyaan mengenai Data Peribadi anda, anda juga boleh menghubungi wakil Eropah kami VeraSafe menggunakan maklumat hubungan yang terdapat dalam klausa 1.1(b) Penyataan Privasi ini.

Anda juga mempunyai hak untuk melaporkan aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang relavan di bidang kuasa anda. Sekiranya anda tidak pasti siapa pihak berkuasa penyeliaan yang relevan, sila hubungi kami supaya kami dapat memberi anda bantuan.

(b) Tindak balas kami

Dalam tempoh 30 hari selepas menerima aduan anda kami akan memaklumkan anda secara bertulis tentang tindakan yang kami cadangkan untuk ambil berhubung dengan aduan anda dan akan memberikan anda dengan butiran mengenai tindakan selanjutnya yang boleh anda ambil jika anda tidak berpuas hati dengan tindak balas kami.

1.9 Definisi-definisi

"Dating Group" bermaksud SOL Holdings Limited (No. HE342740, Cyprus) dan mana-mana entiti gabungan atau berkaitannya yang dikawalnya dan yang menyediakan perkhidmatan temu janji kepada pelanggan.

"Peraturan Perlindungan Data Peribadi Am" dan "GDPR" bermaksud Peraturan (EU) 2016/679 Parlimen Eropah dan Majlis 27 April 2016 mengenai perlindungan orang yang sah berhubung dengan pemprosesan data peribadi dan pergerakan bebas data sedemikian, dan membatalkan Arahan 95/46/EC.

"Organisasi Antarabangsa" bermaksud organisasi dan badan bawahannya yang ditadbir oleh undang-undang antarabangsa awam, atau mana-mana badan lain yang ditubuhkan oleh, atau atas dasar, perjanjian antara dua atau lebih negara.

"Data Peribadi" bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan orang yang sah yang boleh dikenal pasti ('subjek data'); seseorang yang sah yang boleh dikenal pasti adalah orang yang boleh dikenalpasti, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan merujuk kepada pengenal seperti nama, nombor pengenalan, data lokasi, pengecam dalam talian atau kepada satu atau lebih faktor yang khusus untuk fizikal, fisiologi, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial orang yang sah itu dan termasuk Data Peribadi Kategori Khas.

"Pemprosesan" bermaksud sebarang operasi atau set operasi yang dilakukan pada data peribadi atau pada set data peribadi, sama ada atau tidak dengan cara automatik, seperti pengumpulan, rakaman, organisasi, penstrukturan, penyimpanan, penyesuaian atau pengubahan, pengambilan semula, perundingan, penggunaan, pendedahan melalui transmisi, penyebaran atau sebaliknya menjadikan sedia ada, penjajaran atau gabungan, sekatan, pemadaman atau pemusnahan.

"Data Peribadi Kategori Khas" bermaksud data peribadi yang mendedahkan asal usul perkauman atau etnik, pendapat politik, kepercayaan agama atau falsafah, keahlian kesatuan sekerja, rekod jenayah, data genetik dan biometrik untuk tujuan unik mengenal pasti orang yang sah, data mengenai kesihatan atau data mengenai kehidupan seks anda atau orientasi seksual.

"Laman Web Berkaitan" bermaksud mana-mana laman web yang dimiliki, dikendalikan atau dikawal oleh Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564 atau ahli Dating Group.