Điều khoản Sử dụng

(Cập nhật mới nhất vào 5 tháng 10 năm 2023)

1. Trang web

1.1 Chấp thuận điều khoản sử dụng

Để sử dụng trang web này, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng này và Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi. Khi tiếp tục sử dụng trang web này, bạn sẽ được coi là đồng ý với Điều khoản sử dụng này và Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi, bất kể bạn có đăng ký làm hội viên hay không. Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản sử dụng này và Tuyên bố về quyền riêng tư bất cứ lúc nào. Trong trường hợp như vậy, phiên bản sửa đổi của Điều khoản sử dụng và Tuyên bố về quyền riêng tư sẽ được đăng trên trang web. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn thường xuyên xem lại Điều khoản sử dụng và Tuyên bố về quyền riêng tư. Nếu bạn là hội viên của trang web và những thay đổi đối với Điều khoản sử dụng và Tuyên bố về quyền riêng tư mang tính trọng yếu thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thông báo trực tiếp cho bạn về những thay đổi đó bằng thông tin liên hệ bạn đã cung cấp.

Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng này, bạn không được sử dụng trang web này.

1.2 Điều khoản sử dụng tùy thuộc vào nơi cư trú

(a) Nếu bạn cư trú tại một quốc gia thuộc EU thì khoản 16.7 và khoản 18.8(a) sẽ áp dụng đối với bạn (không áp dụng khoản 18.8(b)).
(a) Nếu bạn cư trú tại một quốc gia không thuộc EU thì khoản 18.8(b) sẽ áp dụng đối với bạn (không áp dụng khoản 18.8(a)).
(c) Nếu bạn cư trú ở một trong các tiểu bang sau của Hoa Kỳ thì khoản 16.3(a) sẽ áp dụng đối với bạn: Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio hoặc Wisconsin.
(d) Nếu bạn cư trú ở một trong các tiểu bang sau của Hoa Kỳ thì khoản 16.3(b) sẽ áp dụng đối với bạn: California, Illinois, New York hoặc Ohio.

1.3 Thỏa thuận người dùng

Điều khoản sử dụng này cấu thành thỏa thuận giữa bạn và Công ty (như được định nghĩa bên dưới) đối với việc sử dụng Dịch vụ và Trang web ("Thỏa thuận").

1.4 Liên hệ

Trang web này hoạt động dưới sự điều hành của Cupid Media Pty Ltd, một công ty đã đăng ký tại Úc. Công ty đăng ký Thuế giá trị gia tăng của Liên minh Châu Âu theo chương trình đặc biệt về VAT đối với Dịch vụ điện tử (VoeS) dành cho các doanh nghiệp ngoài EU. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi một trong các phương thức sau:

Biểu mẫu hỗ trợ trực tuyến: Nhấp vào đây (sử dụng tùy chọn này để được hỗ trợ nhanh nhất)

Email: team@Muslima.com

Điện thoại: +61 7 5571 1181

Số fax: +61 7 3103 4000

Bưu điện: Muslima.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Để liên hệ với chúng tôi về vấn đề quyền riêng tư hoặc thắc mắc liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo Tuyên bố về quyền riêng tư.

Nếu bạn cư trú tại Liên minh Châu Âu, VeraSafe đã được chỉ định làm đại diện tại Liên minh Châu Âu của Công ty về các vấn đề bảo vệ dữ liệu. Ngoài việc liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ nêu trên, bạn có thể liên hệ với VeraSafe về các vấn đề liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Để hỏi về các vấn đề đó, vui lòng liên hệ với VeraSafe bằng biểu mẫu liên hệ sau: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với VeraSafe theo các địa chỉ sau:

Tên: Matthew Joseph
Địa chỉ: Zahradníčkova, 1220/20A, Prague 15000, Czech Republic; or

Tên: VeraSafe Ireland Ltd
Địa chỉ: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland.

2. Gói hội viên

2.1 Điều kiện

Bạn phải trên 18 tuổi để có thể đăng ký làm hội viên của Dịch vụ hoặc sử dụng Trang web này. Khi sử dụng Trang web, bạn tuyên bố, cam kết và đảm bảo rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để ký kết Thỏa thuận này và tuân thủ tất cả Điều khoản sử dụng.

2.2 Sự hình thành hợp đồng

Khi đăng ký làm hội viên, bạn ký kết hợp đồng với Công ty về Trang web, có thể miễn phí hoặc không miễn phí. Bạn có thể nâng cấp các tính năng trong gói hội viên. Bạn sẽ phải chọn một số tính năng và điều khoản nhất định trong hợp đồng của mình cũng như chọn phương thức thanh toán. Khi nhấp vào nút "Thanh toán" ở bước cuối cùng của quy trình nâng cấp, bạn ký kết hợp đồng ràng buộc về tùy chọn nâng cấp đã chọn ở mức giá đã quy định.

2.3 Gói hội viên

(a) Bạn có thể trở thành hội viên của Dịch vụ mà không phải trả phí. Gói hội viên miễn phí sẽ chỉ cho phép bạn sử dụng một số tính năng có sẵn trong Dịch vụ. Để truy cập các tính năng bổ sung, bạn phải là người đăng ký trả phí của Dịch vụ. Theo đó, bạn cần phải thanh toán các khoản phí liên quan để có thể sử dụng những tính năng bổ sung đó.
(b) Bạn xác nhận và đồng ý rằng để bảo vệ người dùng trang web này, bạn không được đăng ký hoặc trở thành hội viên nếu bạn đã bị kết án về một hành vi phạm tội có thể bị truy tố hoặc trọng tội. Khi đăng ký làm hội viên, bạn đảm bảo và tuyên bố với chúng tôi rằng bạn chưa bị kết án về một hành vi phạm tội có thể bị truy tố hoặc trọng tội và rằng, bạn không bị ghi nhận là tội phạm tình dục ở bất kỳ cơ quan chính quyền nào.
(c) Bạn xác nhận rằng hiện tại Công ty không thường xuyên kiểm tra lý lịch, xác minh thông tin được cung cấp hoặc tiến hành sàng lọc tội phạm trong số người dùng. Chúng tôi có quyền tiến hành điều tra và kiểm tra lý lịch đối với tất cả hội viên để xác nhận rằng bạn không vi phạm bất kỳ bảo đảm nào và để xác định xem có tuyên bố nào là sai sự thật hay không. Bạn đồng ý cho phép Công ty tiến hành điều tra như vậy và Công ty có quyền từ chối và/hoặc chấm dứt gói hội viên của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ bảo đảm nào hoặc chúng tôi chứng minh được rằng tuyên bố của bạn là sai sự thật.

(d) Tùy vào cách sử dụng Dịch vụ, nhu cầu cũng như sở thích của bạn, cùng với mục đích đem đến cơ hội mai mối tốt nhất, chúng tôi có thể đăng ký cho bạn các dịch vụ thân thiện do Công ty hoặc doanh nghiệp liên kết của Công ty điều hành ("Dịch vụ thân thiện"). Các Dịch vụ thân thiện này có thể gửi thông tin tiếp thị tới bạn tùy theo cài đặt hồ sơ của bạn và thuật toán so khớp của chúng tôi. Để ngừng nhận thư từ Dịch vụ thân thiện, bạn có thể nhấp vào liên kết hủy đăng ký theo dõi ở cuối mỗi email nhận được, liên hệ với nhóm hỗ trợ (xem điều khoản 1.4 ở trên hoặc truy cập trang web của chúng tôi) hoặc thay đổi cài đặt trong hồ sơ trên Dịch vụ liên kết cụ thể.

2.4 Gói đăng ký và phí

Các gói đăng ký và phí tương ứng có tại trang "Nâng cấp gói hội viên". Các khoản phí đăng ký này có thể thay đổi, những thay đổi này sẽ được đăng tải trên trang của Trang web được mô tả trước đó. Bạn xác nhận rằng phí đăng ký giữa các khu vực pháp lý có thể có sự khác biệt. Sự khác biệt này phản ánh chi phí áp dụng cho một khu vực pháp lý cụ thể và các điều kiện thương mại khác có liên quan đến khu vực pháp lý đó.

2.5 Dùng thử miễn phí và chương trình khuyến mãi khác

Mọi bản dùng thử miễn phí hoặc chương trình khuyến mãi khác, trong đó cung cấp quyền truy cập miễn phí vào Dịch vụ trả phí, phải được sử dụng trong thời gian dùng thử được chỉ định.

2.6 Thanh toán

(a) Mặc dù một số Dịch vụ được cung cấp miễn phí nhưng bạn xác nhận rằng Dịch vụ trả phí chỉ được cung cấp cho các Hội viên có gói đăng ký hợp lệ hoặc đã thanh toán phí. Bạn có thể mua Gói đăng ký và Dịch vụ trả phí theo mức giá, trong khoảng thời gian và theo phương thức thanh toán được chỉ định trên trang nâng cấp gói hội viên hoặc trang mua hàng liên quan. Giá được niêm yết bằng loại tiền tệ hiển thị trên trang tương ứng và bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành, trừ khi có quy định khác.
(b) Gói hội viên hoặc dịch vụ trả phí của bạn sẽ tự động gia hạn. Bạn có thể chọn không tham gia tự động gia hạn bất kỳ lúc nào. Nếu bạn chưa chọn không tham gia thì gói đăng ký và giao dịch mua sẽ tự động gia hạn cho kỳ hạn đã nêu. Bạn có thể hủy tự động gia hạn bằng cách làm theo hướng dẫn trong phần Trợ giúp trên trang web.
(c) Trong trường hợp chúng tôi cung cấp tín dụng thanh toán trả góp để thanh toán các khoản phí đăng ký áp dụng cho gói đăng ký mà bạn chọn hoặc cho các Dịch vụ trả phí mà bạn đã tham gia, bằng tài liệu này, bạn ủy quyền cho Công ty định kỳ thu các khoản phí đó (trong khoảng thời gian hợp lý). Trong trường hợp đó, Công ty sẽ ngừng tính phí khi nhận được thông báo bằng văn bản từ bạn rằng việc ủy quyền đó đã chấm dứt. Thông báo đó sẽ không ảnh hưởng đến các khoản phí được thu trước khi Công ty có thể hành động hợp lý. Trong mọi trường hợp, bạn phải cung cấp thông tin hiện thời, đầy đủ và chính xác để đảm bảo phí đăng ký được tính chính xác. Thông tin đó phải được cập nhật thường xuyên.
(d) Chúng tôi có quyền thay đổi giá gói đăng ký hoặc Dịch vụ trả phí bất kỳ lúc nào. Mức giá mới sẽ có hiệu lực khi bạn đăng ký gói đăng ký mới (dù đây có phải là gói đăng ký đầu tiên của bạn hay không) hoặc khi bạn mua Dịch vụ trả phí sau khi chúng tôi đăng thông tin chi tiết về mức giá mới trên Trang web. Nếu bạn chọn tự động gia hạn gói đăng ký hiện tại thì gói đăng ký sẽ duy trì ở mức giá cũ.
(e) Trong trường hợp có hoạt động thanh toán đáng ngờ, chúng tôi có quyền đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với khoản thanh toán qua thẻ tín dụng và/hoặc liên hệ với bạn, ngân hàng của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba có liên quan nào khác để báo cáo hoạt động bất thường đó và/hoặc thu thập thêm thông tin.

2.7 Điều khoản sử dụng của dịch vụ thanh toán

Khi sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba, bạn phải đồng ý và tuân thủ Điều khoản sử dụng của dịch vụ thanh toán đó.

2.8 Điều khoản về gói hội viên Vàng và Bạch kim, Xu

Xin lưu ý rằng người đăng ký trả phí được chia thành hội viên Vàng, Bạch kim và Kim cương (được cung cấp theo quyết định của Công ty). Chỉ người dùng Bạch kim và Kim cương mới có thể truy cập vào tính năng so khớp nâng cao, dịch tin nhắn và giãn cách kép trong kết quả tìm kiếm, đồng thời cũng được hưởng lợi ích từ Xu[L1] miễn phí đi kèm. Chỉ người dùng Kim cương mới có thể truy cập tính năng ưu tiên tin nhắn, hỗ trợ ưu tiên và làm nổi bật hồ sơ của họ trong kết quả tìm kiếm.

Xu được sử dụng để thanh toán Dịch vụ trả phí như gửi quà ảo hoặc giao tiếp với Streamer.

Giá Dịch vụ trả phí tính bằng Xu:

Dịch vụ Xu
Tin nhắn trò chuyện riêng tư với Streamer 10
Xem ảnh hoặc video của Streamer 150
Gửi ảnh hoặc video cho Streamer 150
Gửi sticker cho Streamer 50
Gửi hoạt ảnh mặt cười cho Streamer 10
Gửi quà ảo cho người dùng khác 10 - 4990

Xu chưa sử dụng sẽ hết hạn sau 365 ngày kể từ ngày mua.

2.9 Bảo mật mật khẩu

Trong quy trình đăng ký hội viên, bạn sẽ được yêu cầu chọn mật khẩu. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc chọn mật khẩu khó đoán và giữ mật khẩu của mình an toàn, đồng thời đồng ý không chuyển giao hoặc bán lại quyền sử dụng hoặc quyền truy cập vào Trang web của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của bạn không còn an toàn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi và ngay lập tức đổi mật khẩu bằng cách cập nhật thông tin tài khoản.

2.10 Xác thực danh tính

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể yêu cầu một hình thức nhận dạng để xác minh:

(a) danh tính của bạn;
(b) thông tin do bạn cung cấp;
(c) thông tin thanh toán hoặc lập hóa đơn của bạn; và/hoặc
(d) sự tuân thủ của bạn với Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

3. Dịch vụ

Dịch vụ là một dịch vụ thông tin Internet nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động liên lạc giữa các hội viên, những người có thể muốn kết bạn hay tạo lập mối quan hệ hoặc không. Đây không phải là dịch vụ môi giới hôn nhân, dịch vụ đặt hàng cô dâu qua thư hay dịch vụ mai mối. Công ty không có nghĩa vụ môi giới hội viên hay các hội viên khác cho bạn.

4. Sử dụng Dịch vụ

4.1 Rủi ro tự gánh chịu

Bạn xác nhận rằng bạn tự chịu toàn bộ rủi ro từ việc sử dụng Dịch vụ và Trang web.

4.2 Thông tin chính xác

Bạn tuyên bố, bảo đảm và cam kết rằng thông tin và hình ảnh do bạn cung cấp cho Dịch vụ, Trang web và Công ty là chính xác về mọi phương diện, không vi phạm Thỏa thuận này và không gây hại cho bất kỳ người nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Bất kể các quy định ở trên, bạn không được truyền hoặc đăng lên trang web của chúng tôi bất kỳ hình ảnh nào có chứa:

hình ảnh của bất kỳ người nào khác ngoài bạn;
khỏa thân;
hình ảnh các đối tượng khác mà không chứa bạn;
ảnh hoạt hình hoặc hình minh họa (ngay cả khi đó là hình ảnh về bạn).

4.3 Thông tin không bảo mật

Bạn đồng ý rằng mọi tài liệu hoặc thông tin do bạn cung cấp, bao gồm Dữ liệu cá nhân (theo định nghĩa trong Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi và có thể bao gồm họ tên, địa chỉ bưu chính, số điện thoại của bạn, v.v.), sẽ được coi là không bí mật, không độc quyền và chúng tôi có quyền sử dụng tài liệu hoặc thông tin đó không bị hạn chế, miễn là việc sử dụng đó, trong phạm vi liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn, tuân thủ các điều khoản trong Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi và luật hiện hành. Cụ thể, bạn đồng ý cho Công ty sử dụng tài liệu hoặc thông tin (bao gồm mọi thông tin hồ sơ, ảnh chụp, video hoặc bản ghi âm) để sao chép hồ sơ của bạn vào bất kỳ trang web hẹn hò nào khác có liên quan do Công ty sở hữu và điều hành. Bạn xác nhận rằng mọi tài liệu hoặc thông tin do bạn cung cấp đó sẽ có thể cho các hội viên hoặc người dùng khác của Trang web đọc.

4.4 Thông tin hiển thị ở nước ngoài

(a) Mọi thông tin hồ sơ do bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ hiển thị công khai trên hồ sơ của bạn, bất kể vị trí của người xem. Khi tạo hồ sơ, bạn xác nhận rằng người nhận ở nước ngoài sẽ có thể xem hồ sơ của bạn.
(b) Công ty sử dụng máy chủ trên toàn cầu để lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn. Máy chủ này có thể được đặt tại một quốc gia khác với quốc gia bạn cư trú.
(c) Công ty sử dụng nhà thầu trên toàn cầu, có thể ở một quốc gia khác với quốc gia bạn cư trú, để tiến hành kiểm tra lý lịch và lý lịch tư pháp của cá nhân.
(d) Để cung cấp hỗ trợ khách hàng, thực hiện các chức năng hành chính văn phòng, thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn gian lận hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể cần cho phép nhân viên hoặc nhà cung cấp của chúng tôi (những người này hoặc nhân viên của họ có thể nằm bên ngoài quốc gia bạn cư trú) truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn.

(e) Bạn đồng ý rõ ràng với hoạt động truyền và lưu trữ Dữ liệu cá nhân đến các hội viên, nhân viên và bên thứ ba của chúng tôi như được nêu trong các khoản từ 4.4(a) đến 4.4(d) của Điều khoản này và trong Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi với hiểu biết và nhận thức đầy đủ về những rủi ro có thể liên quan đến hoạt động truyền và lưu trữ đó khi quốc gia cư trú của hội viên, nhân viên và bên thứ ba đó khác với bạn, đặc biệt là khi các quốc gia đó không có mức độ bảo vệ ngang bằng hoặc tương đương với quốc gia bạn cư trú. Tất cả hoạt động truyền sẽ do Cupid Media hỗ trợ theo các điều khoản trong Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý hoặc phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào, theo các quy trình được nêu trong Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

4.5 Bản quyền được chuyển giao

Bạn đồng ý rằng tất cả bản quyền có trong bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào do bạn cung cấp cho Công ty sẽ được chuyển nhượng cho Công ty để sử dụng trong phạm vi của Điều khoản sử dụng này. Bạn không đăng, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào có chứa bản quyền thuộc sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức khác và bạn đảm bảo rằng tất cả tài liệu và thông tin được cung cấp đều là tác phẩm gốc của bạn và không xuất phát từ bất kỳ bên thứ ba nào.

4.6 Truy cập hợp pháp

Bạn phải đảm bảo rằng việc bạn truy cập Trang web và sử dụng Dịch vụ không trái pháp luật hoặc bị cấm theo luật áp dụng đối với bạn. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về tính hợp pháp trong hành động của bạn theo tất cả luật hiện hành.

4.7 Rủi ro về vi-rút

Bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa của riêng mình nhằm đảm bảo rằng quy trình bạn sử dụng để truy cập Trang web không khiến bạn gặp rủi ro về vi-rút, mã máy tính độc hại hoặc các hình thức can thiệp khác có thể làm hỏng hệ thống máy tính của chính bạn. Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự can thiệp hoặc thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn, phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, Trang web hoặc Trang web được liên kết bất kỳ.

4.8 Nội dung hồ sơ

(a) Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung hồ sơ, tin nhắn, bản ghi video và âm thanh cũng như các tài liệu khác do bạn tải lên Dịch vụ hoặc truyền đến hội viên khác của Dịch vụ.
(b) Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải lên hoặc đăng lên hồ sơ của bạn hoặc Trang web bất kỳ nội dung nào như sau:

(i) lăng mạ, tục tĩu, báng bổ, xúc phạm, có xu hướng tình dục, đe dọa, quấy rối, xúc phạm chủng tộc, không đúng đắn hoặc không phù hợp theo quyết định riêng của chúng tôi; hoặc
(ii) miêu tả, mô tả, xác định hoặc ám chỉ đến bất kỳ người nào khác ngoài bạn.

4.9 Tương tác với hội viên

Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động tương tác giữa bạn với các hội viên khác của Dịch vụ.

4.10 Giao ước phủ định

Bạn tuyên bố, bảo đảm và giao ước rằng:

(a) bạn sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn qua Dịch vụ cho bất kỳ ai khi chưa có sự cho phép trước của người cung cấp thông tin đó cho bạn;
(b) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ để tham gia vào bất kỳ hình thức quấy rối hoặc hành vi xúc phạm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát tán bất kỳ loại tài liệu xúc phạm, lăng mạ, đe dọa, thô tục, tục tĩu, quấy rối, bôi nhọ, vu khống, phỉ báng hoặc phản cảm về tình dục và/hoặc chủng tộc nào, cũng như bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc trái pháp luật nào, hoặc bất kỳ tài liệu nào xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bên khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư);
(c) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ để tham gia vào hoạt động tình dục theo nhóm hoặc gạ gẫm liên lạc vì mục đích gặp gỡ hay yêu đương mang tính ngoại tình hoặc gạ gẫm hay tham gia mại dâm hoặc bất kỳ hoạt động nào khác mà có thể bất hợp pháp tại quốc gia bạn cư trú;
(d) bạn sẽ không mạo danh bất kỳ người nào hoặc mô tả không đúng về tuổi tác hoặc tình trạng hôn nhân hoặc đưa thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm dưới bất kỳ hình thức nào vào hồ sơ của bạn;
(e) bạn sẽ không thu thập hoặc tập hợp địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác của những người dùng khác từ Dịch vụ bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác hoặc sử dụng dịch vụ để gửi "spam", thư hàng loạt, thư rác hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động phát tán hàng loạt e-mail tự gửi đến;
(f) bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại trái phép nào;
(g) bạn sẽ không gạ gẫm hoặc cố gắng gạ gẫm tiền bạc, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hoặc thông tin tài chính bí mật nào từ bất kỳ hội viên hoặc người dùng nào khác của Dịch vụ hoặc Trang web;
(h) bạn sẽ không gửi tiền hoặc cung cấp thông tin tài chính cho bất kỳ người nào mà bạn đã liên lạc hoặc gặp gỡ qua Trang web. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào (tài chính hoặc tổn thất khác) mà bạn phải gánh chịu do hành vi này. Bạn đồng ý báo cáo bất kỳ ai cố gắng gạ gẫm tiền bạc hoặc lấy thông tin tài chính bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc sử dụng chức năng "báo cáo lạm dụng" trên hồ sơ hội viên;
(i) bạn không gạ gẫm hoặc cố gắng gạ gẫm lấy mật khẩu từ hội viên khác;
(j) bạn không sử dụng Dịch vụ để phát tán, quảng bá hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu nào chứa nội dung gạ gẫm tiền bạc, quảng cáo hoặc chào mời hàng hóa hoặc dịch vụ;
(k) bạn không quấy rối người khác bằng việc tiếp tục cố gắng liên lạc với những người đã yêu cầu bạn ngừng liên lạc một cách rõ ràng;
(l) bạn không đăng hoặc truyền tải tài liệu có chứa vi-rút hoặc mã, tệp hoặc chương trình máy tính khác được thiết kế để hạn chế hoặc phá hủy chức năng của phần mềm hoặc phần cứng máy tính;
(m) bạn không đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông tin liên hệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ bưu chính, ID ứng dụng nhắn tin tức thời, tên đăng nhập Facebook, URL hoặc tên đầy đủ thông qua thông tin đăng tải công khai của bạn;
(n) bạn sẽ không sử dụng bot tự động hoặc không phải con người để đăng nhập vào Dịch vụ;
(o) khi nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua điện thoại hoặc liên lạc với họ bằng bất kỳ phương tiện nào khác, bạn không lăng mạ, tục tĩu, báng bổ, xúc phạm, có xu hướng tình dục, đe dọa, quấy rối hoặc xúc phạm chủng tộc ("Hành vi xúc phạm"). Bạn đồng ý rằng, nếu bạn có Hành vi xúc phạm, được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có quyền chấm dứt gói hội viên của bạn ngay lập tức và bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản thanh toán gói đăng ký nào mà chúng tôi đã nhận từ bạn;
(p) bạn trên 18 tuổi. Tất cả hội viên trên trang web của chúng tôi đều phải trên 18 tuổi. Công ty chúng tôi không khoan nhượng đối với bất kỳ hội viên nào cố gắng thực hiện bất kỳ hình thức quan hệ tình dục qua mạng, khẩu dâm hoặc quan hệ tình dục với bất kỳ người nào chưa đủ tuổi thành niên. Khi được thông báo về hoạt động liên lạc bất hợp pháp hoặc không phù hợp với người chưa thành niên, chúng tôi có quyền báo cáo chi tiết cho Cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền.

4.11 Thông báo về vi phạm bản quyền

(a) Công ty tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức/cá nhân khác. Nếu bạn bắt gặp nội dung hiển thị trên Trang web mà bạn nghi ngờ là thuộc về bạn hoặc bên thứ ba và nội dung đó đang được hiển thị theo cách vi phạm hoặc có vẻ vi phạm bản quyền của bạn hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, bạn có thể gửi thông báo bằng cách cung cấp thông tin sau cho Công ty:

(i) Thông tin liên hệ của bạn – bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email;
(ii) Chữ ký điện tử hoặc chữ ký tay của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền lợi sở hữu trí tuệ khác;
(iii) Mô tả về tác phẩm hoặc tài sản trí tuệ khác đã hoặc đang bị nghi ngờ là vi phạm;
(iv) Tên trang web chứa tài liệu bị nghi ngờ vi phạm;
(v) Mô tả về phần chứa tài liệu nghi ngờ vi phạm trên Trang web;
(vi) Tuyên bố từ bạn:
(A) nêu rõ tín ngưỡng thành tín của bạn rằng hoạt động sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép;
(B) được đưa ra, theo hình phạt của tội khai man, rằng thông tin được cung cấp trong thông báo của bạn là chính xác và được cung cấp một cách thiện chí và rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu tài sản trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu tài sản trí tuệ.

Bạn có thể gửi thông báo tới:
Muslima.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia
Email: copyright@Muslima.com

4.12 Sử dụng hình ảnh

Ngoài các quy định tại khoản 4.5, khi cung cấp bất kỳ hình ảnh, tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào cho Công ty, bạn xác nhận và đồng ý rằng Công ty có quyền:

(a) mô phỏng, sử dụng, sao chép, thực hiện, hiển thị, phát tán và khai thác tài liệu, thông tin hoặc nội dung;
(b) chuẩn bị các tác phẩm phái sinh từ tài liệu, thông tin và nội dung đó hoặc kết hợp tài liệu, thông tin và nội dung đó vào các tác phẩm và phương tiện khác; và
(c) cấp phép cho người khác các quyền giống với quyền được cấp cho Công ty theo khoản 4.12(a) và 4.12(b) ở trên và bạn đồng ý với bất kỳ và tất cả các mục đích sử dụng đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mục đích quảng bá hoặc thương mại nào. Bạn cũng đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền đưa ra sự đồng ý được nêu trong khoản này.

4.13 Kết hôn với cô dâu đặt hàng qua thư

Trang web này không hỗ trợ, mua, quảng bá hoặc cung cấp dịch vụ mai mối hôn nhân "cô dâu đặt hàng qua thư" cho người dùng dưới bất kỳ hình thức nào và bạn không được sử dụng Trang web này để làm những việc như vậy. Bạn xác nhận rằng khu vực pháp lý nơi bạn cư trú có thể cấm quảng cáo các dịch vụ mai mối hôn nhân hoặc mời gọi mọi người kết hôn.

Nếu bạn cư trú tại Philippines, Belarus hoặc bất kỳ khu vực pháp lý nào cấm các dịch vụ mai mối hôn nhân cho cư dân trong nước, thì bằng tài liệu này, bạn đảm bảo, tuyên bố và giao ước rằng bạn không sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web cho các mục đích vi phạm bất kỳ luật cấm mai mối hôn nhân nào. Bằng tài liệu này, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo rằng bạn không vi phạm bất kỳ lệnh cấm mai mối hôn nhân nào, đồng thời xác nhận và đồng ý rằng khoản bồi thường trong khoản 17 sẽ áp dụng đối với hành vi vi phạm luật cấm mai mối hôn nhân của bạn.

4.14 Giới hạn lãnh thổ

Dịch vụ của Trang web và/hoặc ứng dụng di động không dành cho
(i) cư dân Cuba, Iraq, Libya, Bắc Triều Tiên, Iran, Syria, Cộng hòa Belarus, Liên bang Nga, các lãnh thổ do Liên bang Nga chiếm đóng hoặc bất kỳ Quốc gia nào khác bị Hoa Kỳ và/hoặc EU áp lệnh cấm vận hàng hóa; hoặc
(ii) người có tên trong danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc trong Danh sách từ chối của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.
Khi sử dụng Dịch vụ của Trang web hoặc ứng dụng di động, Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Bạn không sinh sống tại, chịu sự kiểm soát của hoặc là công dân hay cư dân của bất kỳ quốc gia nào như vậy hoặc có tên trong bất kỳ danh sách nào như vậy.

5. Thông tin

5.1 Giám sát thông tin

Chúng tôi có quyền giám sát tất cả hồ sơ, tin nhắn, trò chuyện, tin nhắn tức thời, video và bản ghi âm để đảm bảo rằng những nội dung này tuân thủ yêu cầu của Điều khoản sử dụng này. Để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cấp độ dịch vụ cao nhất và môi trường trực tuyến an toàn nhất cho khách hàng, chúng tôi đã thuê một hoặc nhiều bên thứ ba cung cấp các chức năng bảo mật trực tuyến cho khách hàng. Việc cung cấp dịch vụ bảo mật này đòi hỏi phải thu thập một số dữ liệu phi cá nhân nhất định từ máy tính của bạn hoặc thiết bị khác mà bạn dùng để kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rõ ràng với việc chúng tôi thu thập, dù là trực tiếp hay qua nhà cung cấp dịch vụ bảo mật bên thứ ba, đối với một số dữ liệu phi cá nhân nhất định để dùng cho mục đích duy nhất là đảm bảo môi trường trực tuyến an toàn và bảo mật cho bạn. Mặc dù không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo rằng mọi bên thứ ba mà chúng tôi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo mật đều tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cao nhất.

5.2 Chỉnh sửa thông tin

Tuy rằng chúng tôi không và không thể xem xét tất cả các tin nhắn hoặc tài liệu khác do hội viên của Dịch vụ đăng hoặc gửi và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào của các tin nhắn hoặc tài liệu này, chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải xóa, di chuyển hoặc chỉnh sửa tin nhắn hoặc tài liệu (bao gồm hồ sơ, tin nhắn, video và bản ghi âm) mà chúng tôi cho là vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc không thể chấp nhận được, theo quyết định riêng của chúng tôi.

5.3 Bảo mật thông tin

Thật không may, không có dữ liệu truyền qua Internet nào có thể được đảm bảo là hoàn toàn bảo mật. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ những thông tin đó nhưng chúng tôi không đảm bảo và không thể bảo đảm tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà bạn truyền cho chúng tôi hoặc chúng tôi truyền cho các bên thứ ba được cấp phép khác theo Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi. Theo đó, bạn xác nhận rõ ràng rằng bạn tự chịu mọi rủ ro đối với mọi thông tin bạn truyền tải cho chúng tôi.

Bạn cũng đồng ý rõ ràng với hiểu biết đầy đủ về các rủi ro liên quan đối với việc chúng tôi truyền Dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba được cấp phép, cả trong và ngoài khu vực pháp lý nơi bạn cư trú, đặc biệt là khi các khu vực pháp lý khác không có mức độ bảo vệ ngang bằng hoặc tương đương với quốc gia bạn cư trú. Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý của mình hoặc phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào theo các quy trình được nêu trong Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

Bất kể những điều trên, khi chúng tôi nhận được thông tin do bạn truyền tải, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo mật thông tin đó.

6. Sử dụng có hạn chế

Nếu không có thỏa thuận khác bằng văn bản, bạn chỉ được cấp quyền truy cập vào Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân. Doanh nghiệp, nhóm, tổ chức và công ty bị cấm đăng ký làm hội viên. Bạn được phép in bản sao của bất kỳ thông tin nào có trên Trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân, trừ khi việc in bị cấm rõ ràng.

7. Tiếp thị trực tiếp

Bạn đồng ý và chấp thuận rõ ràng rằng Công ty có thể sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân do Công ty thu thập về bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý hoặc phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào, theo các quy trình được nêu trong Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

8. Liên lạc

Công ty có quyền gửi thư điện tử cho bạn về những thay đổi hoặc bổ sung đối với Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Công ty và doanh nghiệp liên kết của Công ty.

9. Quảng cáo

9.1 Trách nhiệm duy nhất

Nhà quảng cáo chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung quảng cáo (nếu có) xuất hiện trên Trang web (bao gồm các siêu liên kết đến trang web của chính nhà quảng cáo). Việc đặt các quảng cáo như vậy không cấu thành sự đề xuất hoặc chứng thực của Công ty đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà quảng cáo. Mỗi nhà quảng cáo chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra liên quan đến quảng cáo của họ.

10. Quyền sở hữu trí tuệ

Công ty bảo lưu mọi quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với Dịch vụ và Trang web cũng như các quyền sở hữu trí tuệ tương ứng và bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng.

10.1 Bản quyền

Bản quyền trong Dịch vụ và Trang web (bao gồm văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, bản ghi âm và phần mềm) do Công ty sở hữu hoặc cấp phép. Ngoài các mục đích của và theo các điều kiện được quy định trong Đạo luật bản quyền 1968 (Cth) cũng như luật tương tự áp dụng tại nơi bạn cư trú và ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong Điều khoản sử dụng này, bạn không được phép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào:

(a) điều chỉnh, sao chép, lưu trữ, phát tán, in, hiển thị, thực hiện, xuất bản hoặc tạo tác phẩm phái sinh từ bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Trang web; hoặc
(b) Thương mại hóa thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ thu được từ bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Trang web;

nếu không được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.

10.2 Nhãn hiệu

Nếu không có quy định khác, bất kỳ tác phẩm hoặc thiết bị nào được gắn biểu tượng ™ hoặc ® đều là nhãn hiệu đã đăng ký. Nếu bạn sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào do Công ty sở hữu để dẫn chiếu đến các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đưa ra tuyên bố nhãn hiệu đó thuộc về Công ty. Bạn không được sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi:

(a) trong hoặc toàn bộ hoặc một phần nhãn hiệu thương mại của riêng bạn;
(b) liên quan đến các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ không phải của chúng tôi;
(c) theo cách gây khó hiểu, gây nhầm lẫn hoặc lừa dối; hoặc
(d) theo cách làm mất uy tín của chúng tôi hoặc thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch vụ và Trang web).

11. Trang web được liên kết

11.1 Liên kết được cung cấp chỉ nhằm mục đích thuận tiện

Trang web có thể chứa liên kết dẫn đến các trang khác ("Trang web được liên kết"). Những liên kết đó chỉ được cung cấp nhằm mục đích thuận tiện và có thể không còn tồn tại hoặc không được duy trì. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thực hành về quyền riêng tư liên quan đến các Trang web được liên kết.

11.2 Không chứng thực

Liên kết của chúng tôi với Trang web được liên kết không được hiểu là sự chứng thực, phê duyệt hoặc đề xuất của Công ty đối với chủ sở hữu hoặc nhà điều hành Trang web được liên kết hoặc bất kỳ thông tin, đồ họa, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập đến hoặc có trên các Trang web được liên kết, trừ khi và trong phạm vi được quy định ngược lại. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên xem xét các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư của Trang web được liên kết trước khi sử dụng.

12. Tuyên bố về quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết tuân thủ các điều khoản của Tuyên bố về quyền riêng tư được đặt trên Trang web. Chúng tôi có quyền sửa đổi Tuyên bố này tùy theo từng thời điểm để tuân thủ luật pháp hiện hành và hoạt động của chúng tôi.

Bạn đồng ý rõ ràng với việc chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn theo cách thức và mục đích được nêu trong Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý hoặc phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào, theo các quy trình được nêu trong Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi không bán Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc không cung cấp Dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba vì bất kỳ mục đích kinh doanh nào (trừ khi mục đích kinh doanh đó được đề cập cụ thể trong Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi).

13. Bán trang web hoặc dịch vụ

Bạn đồng ý và chấp thuận rõ ràng rằng, nếu Công ty bán Trang web, Dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hoặc có sự thay đổi về quyền kiểm soát Công ty, Công ty có quyền tiết lộ, chuyển nhượng hoặc truyền Dữ liệu cá nhân, Dữ liệu cá nhân trong danh mục đặc biệt và bất kỳ thông tin nào khác do bạn truyền tải trên Trang web hoặc Dịch vụ (bao gồm ảnh và hồ sơ công khai của bạn) cho bên mua hoặc tổ chức hoặc cá nhân nắm quyền kiểm soát mới, nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ và tiếp thị trực tiếp cho bạn.

Bạn xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng bên mua mới hoặc tổ chức hoặc cá nhân nắm quyền kiểm soát mới có thể ở một quốc gia không phải quốc gia bạn cư trú và bạn chấp thuận hoạt động truyền Dữ liệu cá nhân đến các quốc gia khác ngoài quốc gia cư trú của bạn.

14. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

14.1 Quyền của người tiêu dùng theo Luật Người tiêu dùng Úc

Các cá nhân thuộc khu vực pháp lý Úc có các quyền và biện pháp khắc phục theo quy định của Luật Người tiêu dùng Úc (ACL).

14.2 Bảo đảm đối với hàng hóa và dịch vụ cho mục đích sử dụng hoặc tiêu dùng cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình

Tại khu vực pháp lý Úc, nơi chúng tôi cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc loại thường được sử dụng cho mục đích tiêu dùng cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình, các bảo đảm cho người tiêu dùng do ACL cung cấp không có giới hạn hoặc loại trừ dưới bất kỳ hình thức nào.

14.3 Bảo đảm đối với hàng hóa, dịch vụ không phục vụ mục đích sử dụng, tiêu dùng của cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình

Tại khu vực pháp lý Úc, nơi chúng tôi cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc loại không dành cho mục đích sử dụng hoặc tiêu dùng cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình nhưng có giá không quá 40.000 USD thì các bảo đảm cho người tiêu dùng được giới hạn ở:

(a) đối với hàng hóa:

(i) thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương;
(ii) sửa chữa hàng hóa đó;
(iii) thanh toán cho việc thay thế hàng hóa đó hoặc mua hàng hóa tương đương; hoặc
(iv) thanh toán chi phí sửa chữa hàng hóa; và

(b) đối với dịch vụ:

(i) cung cấp lại dịch vụ; hoặc
(ii) thanh toán chi phí để cung cấp lại dịch vụ.

14.4 Không bảo đảm về độ chính xác

Theo khoản 14.2 và 14.3, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào rằng tài liệu hoặc thông tin được cung cấp thông qua Dịch vụ hoặc trên Trang web (bao gồm mọi hồ sơ thành viên, lời khuyên, ý kiến, tuyên bố hoặc thông tin khác do Công ty hoặc bất kỳ hội viên nào hoặc bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác hiển thị, tải lên hoặc phân phối) là đáng tin cậy, chính xác hoặc đầy đủ hoặc rằng khả năng truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc Trang web sẽ kịp thời, an toàn hoặc không gián đoạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào do bạn thực hiện hoặc từ sự tin cậy của bạn đối với bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được cung cấp thông qua Dịch vụ hoặc trên Trang web. Bạn nên tự đặt câu hỏi trước khi hành động hoặc dựa vào bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào hiển thị trên Trang web. Bạn xác nhận rằng bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu hoặc thông tin như vậy sẽ do bạn tự chịu rủi ro.

14.5 Không bảo đảm về tính khả dụng

Theo khoản 14.2 và 14.3, chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ hoặc Trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Dịch vụ được phân phối trên cơ sở "nguyên trạng". Tính khả dụng của Dịch vụ hoặc Trang web có thể chậm trễ, thiếu sót và bị gián đoạn. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn xác nhận rằng Dịch vụ (và tính khả dụng của Trang web) được cung cấp mà không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngầm định về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

14.6 Loại trừ bảo đảm ngầm định

Trong phạm vi được pháp luật cho phép và tuân theo khoản 14.2 và 14.3, bằng tài liệu này, mọi điều kiện hoặc bảo đảm ngầm định trong Điều khoản sử dụng này đều bị loại trừ. Trong trường hợp luật pháp ngầm định bất kỳ điều kiện hoặc bảo đảm nào và luật đó cấm chúng tôi loại trừ hoặc sửa đổi việc áp dụng hoặc trách nhiệm pháp lý của chúng tôi theo bất kỳ điều kiện hoặc bảo đảm nào như vậy, thì điều kiện hoặc bảo đảm đó sẽ được coi là bao gồm nhưng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ bị giới hạn ở hành vi vi phạm điều kiện hoặc bảo đảm đó trong một hoặc nhiều trường hợp sau đây:

(a) nếu vi phạm liên quan đến hàng hóa:

(i) thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương;
(ii) sửa chữa hàng hóa đó;
(iii) thanh toán chi phí thay thế hàng hóa hoặc mua hàng hóa tương đương; hoặc
(iv) thanh toán chi phí sửa chữa hàng hóa; và

(b) nếu vi phạm liên quan đến Dịch vụ:

(i) cung cấp lại Dịch vụ; hoặc
(ii) thanh toán chi phí để cung cấp lại dịch vụ.

14.7 Không chịu trách nhiệm về tổn thất

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào (bao gồm cả do sơ suất) mà bạn có thể phải chịu trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, Trang web hoặc bất kỳ Trang web được liên kết nào. Chúng tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc dựa vào thông tin có trong hoặc được truy cập thông qua Dịch vụ hoặc Trang web. Để tránh nhầm lẫn và không hạn chế tính tổng quát của những điều đã trình bày ở trên:

(a) Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, dự kiến, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc mang tính hậu quả phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web nào, hoặc đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm và dịch vụ nào khác có được thông qua Dịch vụ hoặc Trang web, hoặc phát sinh từ việc sử dụng Trang web, cho dù căn cứ theo hợp đồng, sơ suất hoặc sai phạm khác, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay cách khác, ngay cả khi Công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó;
(b) Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào do bạn gửi tới Dịch vụ hoặc Trang web. Chúng tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc hội viên hoặc người dùng khác sử dụng hoặc lạm dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào do bạn gửi tới Dịch vụ hoặc Trang web;
(c) Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với hành vi của hội viên hoặc người dùng khác của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi nào gây thương tích về thân thể cho bất kỳ người nào.

15. Cảnh báo riêng về hẹn hò trực tuyến

15.1 Rủi ro

Bạn xác nhận rằng có những rủi ro liên quan đến việc hẹn hò trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vô tình giao thiệp với người chưa thành niên, người có hành động lừa đảo hoặc nhằm mục đích phạm tội. Bạn đồng ý thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết khi liên lạc hoặc gặp gỡ người dùng khác, đặc biệt nếu bạn quyết định gặp mặt trực tiếp. Ngoài ra, bạn đồng ý xem xét lời khuyên cho hẹn hò trực tuyến an toàn của chúng tôi trước khi sử dụng dịch vụ.

15.2 Không bảo đảm về danh tính của hội viên

Bạn xác nhận rằng xác thực người dùng trên Internet là một việc vô cùng khó khăn. Công ty không thể và không bảo đảm rằng mỗi hội viên hoặc người dùng Dịch vụ đều là đúng người mà họ tự nhận. Ngoài ra, Công ty không thể và không bảo đảm rằng hồ sơ hội viên đáng tin cậy, chính xác hoặc đầy đủ. Theo đó, bạn phải cẩn thận khi giao thiệp với hội viên hoặc người dùng khác của Dịch vụ hoặc Trang web.

16. Chấm dứt

16.1 Thỏa thuận có hiệu lực đối với hội viên

Thỏa thuận này có đầy đủ hiệu lực khi bạn là hội viên của Dịch vụ hoặc khi bạn sử dụng Trang web theo cách khác.

16.2 Bạn chấm dứt gói hội viên

Bạn có thể chấm dứt gói hội viên của bạn bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, có hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được thông báo chấm dứt bằng văn bản của bạn. Bạn có thể gửi thông báo chấm dứt đến địa chỉ hoặc địa chỉ email có trong phần Liên hệ với chúng tôi của Trang web hoặc nhấp vào liên kết Dừng gói hội viên trong phần dành cho hội viên trên Trang web để thông báo chấm dứt có hiệu lực. Bạn sẽ không được hoàn lại phí hội viên khi chấm dứt gói hội viên.

16.3 Quyền chấm dứt riêng dành cho một số cư dân Hoa Kỳ

Nếu bạn là cư dân tại Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio hoặc Wisconsin tại thời điểm đăng ký thì điều khoản sau sẽ áp dụng với bạn:

(a) Bạn có thể hủy Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi đăng ký dịch vụ trả phí (Thời hạn hủy) mà không bị phạt hay chịu trách nhiệm. Để hủy Thỏa thuận này, bạn phải gửi cho chúng tôi thông báo có chữ ký và đề ngày qua thư bảo đảm hoặc chứng thực cho biết rằng bạn hủy Thỏa thuận này hoặc dùng câu từ có nội dung tương tự. Bạn có thể gửi thông báo này tới: Muslima.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia. Nếu bạn gửi hoặc chuyển thông báo hủy thỏa thuận đăng ký của bạn trong Thời hạn hủy, Công ty sẽ trả lại mọi khoản thanh toán bạn đã chi theo quy định này trong khoảng thời gian quy định.

Nếu bạn là cư dân tại California, Illinois, New York hoặc Ohio tại thời điểm đăng ký thì điều khoản sau sẽ áp dụng với bạn:

(b) Trong trường hợp bạn qua đời trước khi hết thời hạn gói đăng ký, bạn sẽ được hoàn vào di sản phần tiền được phân bổ cho khoảng thời gian sau khi bạn qua đời đối với bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã chi cho gói đăng ký. Trong trường hợp bạn bị khuyết tật nặng (và không thể sử dụng trang web) trước khi kết thúc thời hạn gói đăng ký, bạn sẽ được hoàn lại phần tiền được phân bổ cho khoảng thời gian sau khi bạn bị khuyết tật đối với bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã chi cho gói đăng ký bằng cách gửi thông báo cho công ty tới địa chỉ sau: Muslima.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia.

16.4 Chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ của bạn

Chúng tôi có quyền chặn, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ bất cứ lúc nào, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào hoặc hành động có ảnh hưởng đến việc người khác hưởng Dịch vụ.

16.5 Chấm dứt gói hội viên từ Chúng tôi

Chúng tôi có quyền chấm dứt gói hội viên và quyền truy cập Dịch vụ của bạn ngay lập tức vào bất cứ lúc nào nếu chúng tôi xác định (theo toàn quyền quyết định của chúng tôi) rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này. Chúng tôi sẽ gửi thông báo chấm dứt đến địa chỉ email cuối cùng bạn cung cấp cho chúng tôi. Mọi khoản phí trả trước liên quan đến khoảng thời gian sau khi chấm dứt sẽ được hoàn trả cho bạn sau khi khấu trừ mọi chi phí phát sinh hoặc tổn thất mà Công ty phải gánh chịu liên quan đến gói hội viên của bạn.

16.6 Vô hiệu hóa khi không sử dụng

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa tài khoản của bạn nếu bạn không sử dụng Dịch vụ trong thời gian 6 tháng liên tục trừ khi bạn có gói đăng ký trả phí đang hoạt động.

16.7 Chấm dứt theo Quy định về Hợp đồng tiêu dùng (Thông tin, Hủy bỏ và Phí bổ sung) 2013

Phần này chỉ áp dụng với bạn nếu bạn là "người tiêu dùng" theo định nghĩa trong Quy định về Hợp đồng tiêu dùng (Thông tin, Hủy bỏ và Phí bổ sung) năm 2013 ("Quy định") và cư trú tại Vương quốc Anh và chưa bắt đầu sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp Quy định áp dụng cho Điều khoản sử dụng này, bạn có thể chấm dứt gói hội viên trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày đăng ký làm hội viên Dịch vụ bằng cách gửi thông báo bằng văn bản. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ ngay sau khi đăng ký làm hội viên.

(a) Nếu bạn đã bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời hạn hủy mười bốn (14) ngày mà bạn được cung cấp theo Quy định về Hợp đồng tiêu dùng (Thông tin, Hủy bỏ và Phí bổ sung) năm 2013, chúng tôi sẽ coi là bạn đã yêu cầu chúng tôi cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp dịch vụ, bạn sẽ phải thanh toán giá trị dịch vụ cho đến thời điểm bạn hủy dịch vụ. Chúng tôi sẽ coi là bạn đã bắt đầu sử dụng dịch vụ khi bạn thực hiện một trong các hành động sau:

(i) Gửi tin nhắn đến hội viên;
(ii) Đọc tin nhắn đã nhận từ hội viên;
(iii) Gửi Thông báo quan tâm đến hội viên.

(b) Nếu bạn không bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời hạn hủy mười bốn (14) ngày mà bạn được cung cấp theo Quy định về Hợp đồng tiêu dùng (Thông tin, Hủy bỏ và Phí bổ sung) năm 2013, bạn sẽ được hoàn lại mọi khoản phí đã thanh toán trong vòng 14 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo chấm dứt của bạn.

16.8 Chấm dứt theo Chỉ thị về quyền của người tiêu dùng 2011/83/EU (CRD)

Phần này chỉ áp dụng với bạn nếu bạn là "người tiêu dùng" như được định nghĩa trong Chỉ thị về quyền của người tiêu dùng 2011/83/EU ("Quy định"), cư trú trong Liên minh Châu Âu và chưa bắt đầu sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp Quy định áp dụng cho Điều khoản sử dụng này, bạn có thể chấm dứt gói hội viên trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày đăng ký làm hội viên Dịch vụ bằng cách gửi thông báo bằng văn bản. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ ngay sau khi đăng ký làm hội viên.

(a) Nếu bạn đã bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời hạn hủy mười bốn (14) ngày mà bạn được cung cấp theo Chỉ thị về quyền của người tiêu dùng 2011/83/EU, chúng tôi sẽ coi là bạn đã yêu cầu chúng tôi cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp dịch vụ, bạn sẽ phải thanh toán giá trị dịch vụ cho đến thời điểm bạn hủy dịch vụ. Chúng tôi sẽ coi là bạn đã bắt đầu sử dụng dịch vụ khi bạn thực hiện một trong các hành động sau:

(i) Gửi tin nhắn đến hội viên;
(ii) Đọc tin nhắn đã nhận từ hội viên;
(iii) Gửi Thông báo quan tâm đến hội viên.

(b) Nếu bạn không bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời hạn hủy mười bốn (14) ngày mà bạn được cung cấp theo Chỉ thị về quyền của người tiêu dùng 2011/83/EU, bạn sẽ được hoàn lại mọi khoản phí đã thanh toán trong vòng 14 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo chấm dứt của bạn.

17. Bồi thường

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Công ty, đơn vị liên kết, pháp nhân liên quan, cổ đông, cán bộ, nhân viên, đại lý và người đại diện không bị thiệt hại từ và trước bất kỳ và tất cả khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, thuế (bao gồm cả GST), trách nhiệm pháp lý và/hoặc chi phí (bao gồm chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ) mà Công ty, đơn vị liên kết, pháp nhân liên quan, cổ đông, cán bộ, nhân viên, đại lý và người đại diện phải chịu, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

(a) hành vi vi phạm những điều khoản này của bạn;
(b) hoạt động sử dụng trang web trái phép có thể liên quan hoặc liên đới đến bạn;
(c) hành vi vi phạm pháp luật của bạn; và
(d) hành động hoặc thiếu sót của bạn liên quan đến trang web.

Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ để bảo vệ trước mọi Khiếu nại. Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với mọi vấn đề mà bạn phải bồi thường, với điều kiện là bạn vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khiếu nại đó.

18. Tổng quan

18.1 Không tuân thủ

Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi nào không tuân thủ Điều khoản sử dụng này trong trường hợp việc không tuân thủ đó là do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

18.2 Không từ bỏ

Việc chúng tôi từ bỏ bất kỳ quyền nào hiện có theo Điều khoản sử dụng này trong một trường hợp không có nghĩa là các quyền đó sẽ tự động được từ bỏ trong bất kỳ trường hợp nào khác.

18.3 Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ Điều khoản sử dụng nào được coi là không hợp lệ, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp vì bất kỳ lý do gì thì những Điều khoản sử dụng còn lại vẫn tiếp tục có hiệu lực.

18.4 Ngôn ngữ của thỏa thuận

Ngôn ngữ của Thỏa thuận này là tiếng Anh. Khi Công ty cung cấp bản dịch cho phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này, bạn đồng ý rằng bản dịch được cung cấp chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho bạn. Nếu có mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này và bản dịch thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

18.5 Thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng này tùy theo từng thời điểm. Nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi thông báo trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có thông báo đó thể hiện rằng bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản sử dụng đã sửa đổi.

18.6 Chuyển nhượng

Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của bạn theo Thỏa thuận này hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc Trang web cho bất kỳ bên thứ ba nào. Công ty có quyền chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo Thỏa thuận này hoặc đối với Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tại thời điểm bầu chọn của Công ty, trong trường hợp các nghĩa vụ của Công ty theo Thỏa thuận này do bên thứ ba đảm nhận, Công ty sẽ được miễn trừ bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý theo Thỏa thuận này.

18.7 Mối quan hệ

Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, tuyển dụng hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn và Công ty do Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web.

18.8 Luật điều chỉnh

(a) Người dùng cư trú tại một quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu đồng ý rằng Thỏa thuận này được điều chỉnh theo luật pháp của Anh và xứ Wales và đồng ý tuân theo thẩm quyền chuyên thuộc của tòa án Anh và xứ Wales.
(b) Người dùng cư trú tại một quốc gia không thuộc Liên minh Châu Âu đồng ý rằng Thỏa thuận này được điều chỉnh theo luật pháp hiện hành ở Queensland, Úc và đồng ý tuân theo thẩm quyền chuyên thuộc của các tòa án có thẩm quyền đó.

19. Định nghĩa

Trong Điều khoản sử dụng này, các thuật ngữ sau đây có ý nghĩa tương ứng:

"Khiếu nại" nghĩa là, liên quan đến một người, một khiếu nại, yêu cầu, biện pháp khắc phục, vụ kiện, thương tích, thiệt hại, tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý, hành động, tố tụng, quyền khởi kiện, yêu cầu bồi thường hoặc hoàn trả hoặc trách nhiệm pháp lý mà người đó phải chịu hoặc cần thực hiện hoặc được bồi thường, bất kể phát sinh theo cách nào và dù chắc chắn hay không chắc chắn, hoặc ngay lập tức, trong tương lai hay ngẫu nhiên;

"Thương mại hóa" nghĩa là khai thác, tiếp thị, quảng bá, phát triển, tích hợp, nghiên cứu, bán và tiến hành bất kỳ hoạt động nào khác để kiếm lợi nhuận hoặc thù lao;

"Công ty" là Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), một công ty được đăng ký tại New South Wales, Úc, và cũng bao gồm mọi pháp nhân hoặc công ty liên kết có liên quan (theo định nghĩa của những thuật ngữ đó trong Luật Công ty 2001 (Cth)) của Cupid Media Pty Ltd;

"EU" là liên minh chính trị và kinh tế gồm quốc gia thành viên tại Châu Âu, được gọi là Liên minh Châu Âu;

"Quốc gia EU" là bất kỳ quốc gia nào hiện là thành viên và là bên tham gia các hiệp ước của EU và bao gồm Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia , Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha và Thụy Điển;

"Dữ liệu cá nhân" là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân có thể nhận dạng ("chủ thể dữ liệu"); thể nhân có thể nhận dạng là người có thể được nhận dạng cụ thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng cách tham chiếu đến một số thông tin nhận dạng như tên, số định danh, dữ liệu vị trí, thông tin nhận dạng trực tuyến hoặc một hay nhiều yếu tố cụ thể về đặc trưng về thân thể, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của thể nhân đó;

"Dịch vụ trả phí" là các tiện ích và Dịch vụ được cung cấp cho các hội viên trả phí có gói đăng ký hợp lệ của Trang web;

"Tuyên bố về quyền riêng tư" là chính sách quyền riêng tư của Công ty được cung cấp trên Trang web;

"Dịch vụ" là các tiện ích được cung cấp cho hội viên thông qua Trang web;

"Dữ liệu cá nhân trong danh mục đặc biệt" là dữ liệu cá nhân tiết lộ nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn, lý lịch tư pháp, dữ liệu di truyền và sinh trắc học nhằm mục đích nhận dạng duy nhất một thể nhân, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc xu hướng tình dục của bạn;

"Trang web" là trang web này, do Công ty sở hữu và điều hành;

"Điều khoản sử dụng" là Điều khoản sử dụng này, được Công ty sửa đổi tùy theo từng thời điểm, tạo thành thỏa thuận giữa bạn và Công ty;

"Chúng tôi" và "Của chúng tôi" đều đề cập đến Công ty.

[L1]This is changed to match the source text.