ကျွန်ုပ်သည်
ရှာဖွေနေသည်မှာ
သင်သည် အက္ခရာများ သို့မဟုတ် နံပါတ်များကို (စာလုံး ၈ - ၂၀) အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အရေးကြီးသည်မှာ - ပိုမိုလုံခြုံစေရန်အတွက် သင့့်စကားဝှက်အသစ်ကို သင့်အီးမေးလ် စကားဝှက်နှင့် မတူညီအောင် ပြုလုပ်ထားပါ။
သင်သည် အက္ခရာများ သို့မဟုတ် နံပါတ်များကို (စာလုံး ၈ - ၂၀) အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အရေးကြီးသည်မှာ - ပိုမိုလုံခြုံစေရန်အတွက် သင့့်စကားဝှက်အသစ်ကို သင့်အီးမေးလ် စကားဝှက်နှင့် မတူညီအောင် ပြုလုပ်ထားပါ။

ဤကဲ့သို့သော အိမ်ထောင်မရှိသူများနှင့် သင်တွေ့ဆုံနိုင်ရန် အချိန်အနည်းငယ်သာ လိုပါတော့သည်။