Muslima Pokynů pro komunitu

Muslima se může chlubit tím, že svým členům poskytuje bezpečné prostředí pro seznámení přes internet. Žádáme členy využívající našich služeb, aby si sebe vzájemně vážili a respektovali jeden druhého.

Přečtěte si prosím Pokyny pro komunitu společně s našimi Podmínkami použití. Pokud si všimnete, že někdo porušuje Pokyny pro komunitu, okamžitě nám tohoto člena nahlašte. Důsledky porušení těchto pokynů se liší v závislosti na závažnosti situace a předchozím chování člena. Vážné porušení našich Pokynů pro komunitu může vést k trvalému zrušení členského účtu a/ nebo k zákazu využívání našich služeb v budoucnu.

Naše Pokyny pro komunitu se vztahují na:

Obsah profilu a jeho použití

Způsobilost

K registraci a používání našich služeb vám musí být nejméně 18 let.

Pravdivost profilu

Žádáme členy, aby o sobě poskytovali pravdivé informace. Nesmíte se vydávat za jinou osobu, uvádět nepravdivý věk nebo rodinný stav, nebo do svého profilu zadávat informace, které jsou nepravdivé nebo zavádějící.

Informace na profilu

Váš profil (včetně jména, názvu profilu a textu profilu) nesmí obsahovat nic urážlivého, nenávistného, nemravmého, ilegálního nebo jinak nevhodného. Váš profil nesmí obsahovat text propagující terorismus, pojednávající o politice, či text obhajující násilí nebo sebepoškozování.

Jedinečnost profilu

Nesmíte se registrovat pod více než jedním účtem. Jste oprávněni používat pouze jeden profil na každé z našich seznamek. Duplicitní účty budou smazány.

Účel profilu

Váš profil musí být používán pro skutečné seznamování a hledání vztahu. Profily, které nejsou použity k seznamování či hledání vztahu budou pozastaveny a smazány ze seznamky. Na svém profilu se nesmíte zabývat žádostmi o peníze, dárky nebo drahé předměty. Nepovolujeme existenci profilů, které jsou použity pro hledání tzv. bohatých tatínků, nebo žádají o věno či cokoli podobného. Na některých našich seznamkách nepovolujeme profily, které existují pro hledání manželství za účelem dodržení právních předpisů v určité zemi.

Vlastnictví profilu

Váš profil by měl být používám pouze vámi. Svůj členský účet nesmíte převést na nikoho jiného, ani nesmíte prodat přístup do svého profilu.

Fotografie

Fotografie, které nahrajete do svého profilu musí být fotografie vás a nesmí být žádným způsobem urážlivé.

Nesmíte do svého profilu nahrát fotografie, které:

Porušení kterékoli z těchto podmínek může mít za následek zamítnutí vaší fotografie. V některých případech může být váš členský účet zrušen.

Komunikace

Komunikace se zákaznickou podporou

Při komunikaci s naší zákaznickou podporou se prosím vyhněte urážlivému chování či výhružkám.

Pokud budete slovně napadat naše zaměstnance, vyhrazujeme si právo na okamžité zrušení vašeho členského účtu.

Konverzace s ostatními členy

Při komunikaci s ostatními členy se prosím vyhněte urážlivému chování či výhružkám. Není povoleno posílat nevyžádané zprávy sexuální povahy, ani zprávy propagující terorismus, násilí a sebepoškozování. Nesmíte komunikovat s ostatními za účelem hledání sexuálních služeb či obchodu s lidmi. Také je zakázáno posílat spamy, zprávy propagující služby či produkty, nebo zprávy poskytující odkazy na externí webové stránky, a to včetně propagování obchodu, neziskových organizací, politických stran nebo sdružení jakéhokoli druhu.

Vězměte prosím na vědomí, že je naším právem oznámit konverzace, které se týkají jakékoli nezákonné činnosti, příslušnému orgánu.

Obtěžování

Nesmíte využívat služeb našich seznamek k propagaci materiálů se sexuálním či urážlivým podnětem. Nesmíte opakovaně kontaktovat někoho, kdo vás zablokoval, nebo vyjádřil, že s vámi již nechce komunikovat. Nesmíte vytvářet duplicitní účty jako prostředek k obtěžování jiného člena.

Zákaz komunikace s nezletilými

Všichni lidé, kteří se registrují na naší seznamce, musí mít více než 18 let. Naším cílem je chránit nezletilé.

Nesmíte zahajovat konverzace s nezletilými osobami, zvláště konverzace se sexuální povahou, a to včetně nezletilých přátel či rodinných příslušníků dospělých, kteří jsou členové naší seznamky. Je zakázáno, abyste na této webové stránce žádal někoho, aby vám zprostředkoval kontakt s nezletilou osobou.

Nevhodné či protizákonné chování nahlásíme příslušnému úřadu.

Bezpečnost účtu

Žádáme členy, aby svůj účet využívali bezpečně a dodržovali Pokyny pro komunitu. Tímto bude zajištěno bezpečné prostředí pro všechny členy, kteří nebudou zbytečně vystaveni risku spamů a nevhodného chování ze strany ostatních členů.

Posílání peněz

Nesmíte posílat peníze, ani poskytovat údaje ke svému bankovnímu účtu lidem, se kterými jste se seznámili na naší seznamce.

Pokud vás bude někdo žádat o sdělení údajů k vašemu bankovnímu účtu, okamžitě nám tohoto člena nahlašte.

Reklama a propagace

Seznamku nesmíte využívat za účelem propagace, či jakékoli reklamy, ani nesmíte rozesílat materiály žádající o finanční podporu či zboží. Pokud zjistíme, že se účastníte těchto aktivit, váš účet bude okamžitě zrušen.

Zabezpečení a přístup k webu

Nesmíte sdělit své heslo ani povolit přístup do svého účtu jiné osobě.

Nesmíte publikovat ani rozesílat materiály obsahující virusy či jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, jejichž účelem je omezit nebo zničit funkčnost jakéhokoli počítačového softwaru či hardwaru.

K přihlášení do svého účtu nesmíte používat automatické roboty.

Nevyužívané účty

Pravidelně rušíme nečinné účty. Přihlašujte se pravidelně, abyste zajistili, že váš účet zůstane aktivní a nebude zrušen.

Nahlášení zneužití nebo porušení našich Pokynů pro komunitu

Chcete-li oznámit porušení našich Pokynů pro komunitu, vyplňte prosím tento kontaktní formulář. Člena můžete nahlásit také přímo na jeho profilu nebo při čtení jeho zprávy. Další podrobnosti o tom, jak můžete člena nahlásit, naleznete v sekci online centrum nápovědy.

Při oznamování jiného člena poskytněte prosím co nejvíce informací.

Další informace o tom, jak zůstat v bezpečí

Další informace o tom, jak se bezpečně seznamovat, naleznete zde: http://www.onlinedatingsafetytips.com.

Další informace a podmínky naleznete v našich Podmínkách používání a v Prohlášení o ochraně soukromí.