ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

ภาษา

ถาม

ฉันจะแปลประวัติได้อย่างไร?

ตอบ
ในส่วนของ "Member Overview" และ "Seeking" ของโปรไฟล์จะมีการแปลให้คุณโดยอัตโนมัติ คำแปลนั้นจะเป็นไปตามภาษาที่คุณเลือกใช้และภาษาที่สมาชิกที่คุณกำลังดูโปรไฟล์อยู่นั้นเลือกใช้ ตัวอย่างเช่น หากภาษาที่คุณเลือกใช้คือภาษาอังกฤษ และคุณกำลังดูโปรไฟล์ของสมาชิกที่เลือกใช้ภาษารัสเซีย โปรไฟล์ของสมาชิกท่านนั้นจะถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษให้คุณโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าหากสมาชิกชาวรัสเซียท่านนั้นได้ตั้งค่าภาษาที่เลือกใช้เป็นภาษาอังกฤษ แต่เขียนโปรไฟล์ของเขาเป็นภาษารัสเซีย โปรไฟล์นั้นจะไม่ได้รับการแปล

โปรดทราบด้วยว่าเนื่องจากบริการนี้เป็นระบบอัตโนมัติ หากโปรไฟล์ของสมาชิกมีการสะกดผิดหรือใช้ไวยากรณ์ผิด เครื่องมืออาจไม่สามารถแปลได้อย่างถูกต้องได้ สำหรับรายการภาษาที่สามารถใช้สำหรับแปลโปรไฟล์ได้ โปรด คลิกที่นี่.