ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

help-login

การจัดการรูปถ่าย

ถาม

ฉันจะซ่อนหรือแสดงประวัติได้อย่างไร?

ตอบ
คุณสามารถซ่อนหรือแสดงรูปภาพในประวัติของคุณได้ในหน้าการจัดการรูปภาพ ซึ่งเข้าถึงได้โดย คลิกที่นี่ หรือเลือก "รูปภาพ" จากเมนูสมาชิก (แสดงโดยรูปภาพประวัติของคุณหรือตัวยึดตำแหน่งรูปภาพที่อยู่ถัดจากเมนูการตั้งค่า) หากต้องการซ่อนรูปภาพ ให้คลิก "แก้ไขรูปภาพ" ใต้รูปภาพที่คุณต้องการซ่อน จากนั้นเลือก "ซ่อน" คลิกปุ่ม "ใช่" เมื่อถูกถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการซ่อนรูปภาพของคุณ รูปภาพของคุณจะถูกซ่อน หากต้องการยกเลิกการซ่อนรูปภาพ ให้คลิก "แก้ไขรูปภาพ" จากนั้นเลือก "เลิกซ่อนรูปภาพ"

โปรดทราบว่าคุณลักษณะการซ่อนรูปภาพนั้นมีให้เฉพาะสมาชิกระดับทองและแพลตินัมเท่านั้นค่ะ

หากคุณซ่อนรูปภาพ 1 (รูปภาพหลัก) รูปภาพทั้งหมดของคุณจะถูกซ่อน คุณต้องยกเลิกการซ่อนรูปภาพ 1 (รูปภาพหลัก) ก่อนที่จะดำเนินการกับรูปภาพอื่น ๆ ของคุณค่ะ