Bantuan Ahli

help-login

Pilihan Keahlian dan Pembayaran

S

Bagaimana saya boleh membatalkan pengebilan semula automatik saya?

J
Keahlian anda akan diperbaharui secara automatic. Anda boleh pilih untuk keluar dari pembaharuan automatik pada bila-bila masa. Jika anda tidak memilih keluar, maka langganan akan diperbaharui secara automatik untuk tempoh yang dinyatakan.

Anda boleh membatalkan pembaharuan automatik dengan klik di sini, atau dengan memilih "Pembilan" dari menu Tetapan (diwakili oleh ikon roda). Klik pada slider bersebelahan dengan "Pembaharuan automatik keahlian anda adalah ON". Anda akan diminta untuk mengesahkan pilihan anda: klik "Sahkan". Pembaharuan automatik anda kini akan dimatikan untuk tempoh keahlian semasa. Anda boleh menukar pilihan ini kembali ke "Aktif" pada bila-bila masa.

Untuk memastikan pilihan anda diproses dengan betul oleh sistem kami, kami mengesyorkan anda membuat sebarang perubahan pada tetapan pembaharuan automatik anda sekurang-kurangnya 48 jam sebelum keahlian anda akan tamat.

Jika pilihan ini tidak kelihatan dalam Tetapan Keahlian anda, pembaharuan automatik tidak tersedia untuk keahlian semasa anda. Keahlian anda akan TIDAK diperbaharui secara automatik.