Spreek ook Engels en Spaans

Anisa (36) 

Female / Single / ID: 13696296
Bilzen, Limburg, Belgium
Seeking: Male 34 - 47 living in Netherlands
For: Marriage

Quick View
Education: Vocational College
Have children: No
Drink: Don't drink
Smoke: Don't smoke
Religion: Islam - Sunni
Occupation: Unemployed

Mijn hoofddoel is een diepgewortelde imaan in mijn hart In Shaa Allah. Een betere moslima worden en de beste versie van mezelf. Ik zie het leven namelijk als een verbeteringsproject. Islaam staat centraal en is essentieel want tenslotte is het wereldse leven maar tijdelijk en is ons ultieme doel om ...read more >>

Mijn hoofddoel is een diepgewortelde imaan in mijn hart In Shaa Allah. Een betere moslima worden en de beste versie van mezelf. Ik zie het leven namelijk als een verbeteringsproject. Islaam staat centraal en is essentieel want tenslotte is het wereldse leven maar tijdelijk en is ons ultieme doel om het paradijs te betreden met Allah's Tevredenheid. Daarnaast wil ik uiteraard trouwen en kinderen hebben bi idni Allah. Als ik de juiste levenspartner vind, die dezelfde levensvisie deelt, dat wij samen rust vinden bij elkaar, en de bereidheid moet er altijd zijn dat we ons voor elkaar blijven inspannen, elkaar motiveren en steunen, en het spreekt voor zich dat we ook goed voor onze ouders zorgen zolang ze leven. Mijn man heel gelukkig maken is ook een doel. De Islaam leert ons dat wij het vermogen en de capaciteiten hebben die van Allah gekregen hebben, weldoend moeten gebruiken. Ben zelf wel ambitieus, en sta open voor nieuwe mogelijkheden, maar om eerlijk te zijn op professioneel gebied ben ik niet iemand die streeft naar een succesvolle carrière omdat dit mij geen voldoening geeft, hecht geen waarde aan materialisme of steef niet naar een bepaalde status in het leven. Als mijn man het nodig vindt dat ik werk dan zal ik blijven werken maar zodra er kids zijn moeten we situatie opnieuw analyseren want dan zijn kids prioriteit. Wil graag een goede moeder zijn die altijd klaarstaat voor haar kinderen.  Het lijkt ook interessant en uitdagend om samen met mijn toekomstige (mits wij hierin overeenkomen) een eigen onderneming te starten. Omdat het meer voordelen heeft en je ook je eigen vrije tijd kan indelen zodat er balans kan zijn tussen werk en privé. Dan kan ik bijvoorbeeld ook thuis werken, in een kantoor ruimte zodat ik mijn focus ook kan leggen op mijn mannetje en kids, dat ze niks tekort komen. Want als ouders heb je een hele belangrijke rol en fungeer je als het ware als een spiegel voor je kinderen, je hebt een voorbeeldfunctie en moet je ook ten alle tijden gedragen en positief zijn en je kinderen inspireren. Verder wil ik me blijven ontwikkelen en groeien (samen met mijn hubby uiteraard) kennis opdoen op verschillende gebieden, mijn talenkennis verbreden. Ik lees ook veel en geniet dus ook van diepgaande gesprekken, er moet dus inhoud en diepgang tegenover staan, anders haak ik snel af. Wil dolgraag veel reizen met mijn man en ook als we ons gezin uitbreiden, want als je op dezelfde plek blijft dan wordt alles routine, en reizen is goed voor de geest, nieuwe plekken ontdekken, verschillende culturen leren kennen and different food Cause I love food and cooking. Mij belangeloos inzetten voor goede doelen In Shaa Allah, en mensen helpen die hier nood aan hebben, er zijn zoveel mensen die je al blij kan maken met een stukje brood en water, en dit geeft echt voldoening, en ik weet dat ik de wereld niet kan veranderen want dit ligt niet in mijn macht maar een betere wereld begint bij onszelf. En als je al een klein verschil kan maken in iemands leven dan zal het jou motiveren om meer goede dingen te doen zolang als wij op deze aarde leven. Kortom, wil gewoon een bescheiden en gestructureerd leven leiden, ben niet veeleisend en Alhamdoelilaah ook met de kleinste dingen tevreden.

<< collapse

My main goal is a deeply ingrained imaan in my heart in Shaa Allah. A better moslima be and the best version of myself. I see life as namely improvement project. Islaam is central and is essential because it is finally worldly life but temporarily and is our ultimate goal to enter the paradise with ...read more >>

My main goal is a deeply ingrained imaan in my heart in Shaa Allah. A better moslima be and the best version of myself. I see life as namely improvement project. Islaam is central and is essential because it is finally worldly life but temporarily and is our ultimate goal to enter the paradise with Allah's satisfaction. In addition I naturally want to get married and have children in the bi idni Allah. If I have the right life partner find the same view of life, which shares, that together we can find rest together and the willingness there must always be that we continue to strive for each other, motivate and support each other, and it goes without saying that we also good for our parents worry as long as they live. My husband very happy is also a target. The Islaam teaches us that we have the capacity and the capacity to that of Allah have beneficial must use. Am itself ambitious, and am open to new opportunities, but to be honest in the professional area I am not someone who is committed to a successful career because I am not satisfied with this indicates, attaches no value to materialism or steef does not refer to a specific status in life. If my husband found it necessary that I work i will continue to work but as soon as we have to order the situation kids analyzed again because then kids priority. Would like to have a good mother who always ready for her children. &nbsp;It also seems interesting and challenging together with my future (provided that we match) a private undertaking to start. Because the more benefits and your own free time can divide so that there can be balance between work and home. For example, I can also work at home in an office space so that I can submit my focus also on my male and kids, that they lack nothing. Because if parents up a whole important role and honor of speaking you as a mirror for your children, you have to set an example and you should also be worn at all times and are positive and inspire your children. I would also like me will continue to develop and grow together with my hubby of course) gain knowledge on different areas, broaden my knowledge of languages. I also read a lot and so you enjoy also of in-depth interviews, there must therefore content and depth, otherwise I hook quickly. I would like to do a lot of traveling with my husband and also as we expand our family, because if you are in the same place remains then, everything is routine and travel is good for the spirit, discover new places, get to know different cultures and different food Cause I love food and cooking. Me selflessly committed to charities in Shaa Allah, and helping people who need here, there are so many people who can make you already happy with a piece of bread and water, and this gives real satisfaction, and I know that I cannot change the world because it is not in my power but a better world begins with ourselves. And if you have a small can make a difference in someone's life than will motivate you more good things to do as long as we live on this earth. In short, just want a modest and structured life, am not demanding and Alhamdoelilaah also satisfied with the smallest of things.

<< collapse

About Anisa

She's Looking For

Basic  [ hide unanswered questions ] 
Gender: Female Male
Age: 36 34 - 47
Lives in: Bilzen, Limburg, Belgium Netherlands
Relocate: Willing to relocate to another country Any
Appearance 
Hair color: Brown Any
Hair length: Medium Any
Hair type: Wavy Any
Eye color: Brown Any
Eye wear: Contacts Any
Height: 5'0" (153 cm) 5'7" (170 cm) - 6'7" (200 cm)
Weight: 55 kg (121 lb) Any
Body style: Slim Slim, Average, Athletic, Few Extra Pounds
Ethnicity: Arab (Middle Eastern) Arab (Middle Eastern), Mixed
Complexion: Wheatish Any
Facial hair: N/A Short Beard, Goatee, Sideburns, Clean Shaven
Appearance: Attractive Very attractive, Attractive, Average
Physical / Health status: Normal Any
Lifestyle 
Drink: Don't drink Don't drink
Smoke: Don't smoke Any
Eating habits: Halal foods always Halal foods always
Marital Status: Single Single, Divorced, Widowed
Have children: No Any
Number of children: N/A Any
Oldest child: N/A Any
Youngest child: N/A Any
Want (more) children: Not Sure Any
Occupation: Unemployed Any
Employment status: Not Employed Full Time
Income: Prefer not to say Any
Home type: Apartment / Flat Any
Living situation: Prefer not to say Live Alone, Live with kids
Residency status: Permanent Resident Citizen
Background / Cultural Values 
Nationality: Morocco Any
Education: Vocational College Any
Languages spoken: Dutch English, Arabic, Dutch, Spanish
Religion: Islam - Sunni Islam - Sunni
Born / Reverted: Born a muslim Born a muslim
Religious values: Religious Very Religious, Religious
Attend religious services: Never Daily
Wear a Niqab: No N/A
Wear a Hijab: No N/A
Read Qur'an: Ocassionally Daily
Polygamy: Don't accept polygamy Don't accept polygamy
Family values: Prefer not to say Any
Hobbies & Interests
Entertainment: Art / Painting, Computers / Internet, Crafts, Dancing, Family, Movies / Cinema, Photography, Reading, TV: Educational / News, Watching Sports, Cooking / Food
Food: Other, American, Middle Eastern, Seafood, Greek, Italian, Southwestern, Chinese / Dim Sum, Japanese / Sushi, Continental, Deli, Vegetarian / Organic, Mediterranean
Music: Other, Religious
Sport: Bowling, Figure Skating, Gymnastics, Hiking, Horse Riding, Motor Sports, Skiing / Snowboarding, Soccer, Tennis / Badminton, Walking, Yoga / Pilates

A relationship with the Man of and for a lifetime. Too share everything together. To be a friend and a husband at the same time. To have no secrets from each other. And to know each other's thoughts and sorrows and delights and desires just by looking at each other. To practice my Faith at the fulle...read more >>

A relationship with the Man of and for a lifetime. Too share everything together. To be a friend and a husband at the same time. To have no secrets from each other. And to know each other's thoughts and sorrows and delights and desires just by looking at each other. To practice my Faith at the fullest with and through my husband. These are my reason of my search for a soul mate. I'm a loving and funny girl. Unless you push me over the edge. I'm a carrying and helpful. I'm a lost soul full of romanticism. I love too surprise. I want to be that best friend ever and that best loving woman.

<< collapse

A relationship with the Man or and for a lifetime. Too share everything together. To be a friend and a husband at the same time. To have no secrets from each other. And to know each other's thoughts and sorrows and delights and desires just by looking at each other. To practice my faith at the fulle...read more >>

A relationship with the Man or and for a lifetime. Too share everything together. To be a friend and a husband at the same time. To have no secrets from each other. And to know each other's thoughts and sorrows and delights and desires just by looking at each other. To practice my faith at the fullest with and through my husband. These are my reason or my search for a soul mate. I'm a loving and funny girl. Unless you push me over the edge. I'm a Carr Ying and helpful. I'm a lost soul full of romanticism. I love too surprise. I want to be that best friend van Everdingen and that best loving woman.

<< collapse

Cupid Media, the Cupid Media Logo and Muslima.com are registered trademarks of Ecom Holdings Pty Ltd and used with permission by Cupid Media Pty Ltd.